TAP Portugal  
 
 
 
 
 
 
conselhos_saude

Flyrejser og særlige sygdomstilstande

For rejsende med en særlig sygdomstilstand

     
 

Hvis du lider af en af de nedenfor angivne tilstande, eller af en alvorlig eller invaliderende sygdom, bør du rette henvendelser til flyselskabet og rekvirere en international anerkendt helbredsformular (MEDIF).

Lad din læge udfylde formularen MEDIF (Del 2) og send den til TAP Portugal. Formularen vil blive analyseret af TAPs læge, og du vil derefter blive underrettet om hvorvidt du kan rejse og under hvilke betingelser.

Glem ikke at tage din medicin med i din håndbagage og at tage den i overensstemmelse med hvad din læge har ordineret.

TAP Portugal anbefaler: Hvis du tager medicin i form af injektion (f.eks. insulin) og du rejser til et land med begrænsede ressourcer, skal du altid tage medicin, sprøjter og nåle med i en mængde der svarer til opholdets varighed, og medbring ligeledes din recept.

Du bør søge lægetilladelse til at rejse i følgende tilfælde:

Hvis du:

 • bruger gipsbandage eller skinne; 
 • lider af en kronisk hjertesygdom (f. eks. hjertekrampe, hjertesvigt); 
 • lider af en kronisk luftvejsygdom (fx bronkitis, emfysem); 
 • for nyligt har haft et akut myokardieinfakrt; 
 • for nyligt har haft en hjerneblødning;
 • lider af en aktiv eller ubehandlet smitsom sygdom; 
 • lider af ukontrolleret psykisk sygdom; 
 • for nyligt har været indlagt på et hospital; 
 • for nyligt har fået foretaget kirurgisk indgreb, især i thorax, mave, kranie eller øje; 
 • har behov for at blive transporteret på en båre; 
 • har behov for at blive behandlet af en læge, sygeplejer eller parmediciner; 
 • har behov for ekstra ilt eller andet medicinsk udstyr undervejs; 
 • venter ét barn og har komplikationer eller er mere end 36 uger henne i graviditeten eller hvis du venter tvillinger eller flere børn; 
 • rejser med en baby på under 7 dage. 

Og yderligere:

Hvis du:

 • føler dig utilpas, har feber, vedvarende hoste eller kaster op; 
 • lider af diabetes eller epilepsi, og har haft komplikationer for nyligt og/eller andre sygdomme, som flyverejsen kan påvirke;
 • har åndenød når du går eller går op ad trapper; 
 • har pletter på huden, som kan være forenelige med smitsom sygdom; 
 • virker forvirret, opfører dig mærkelig eller upassende, især hvis det tyder på misbrug af alkohol eller narkotika; 
 • lider af en ukontrolleret sygdom eller tilstand der kan forværres på rejsen; 
 • viser fysiske eller adfærdsmæssige forhold, der kan udgøre en risiko eller være til gene for andre passagerer, hvad angår sikkerhed, flyvningens punktlighed eller kan medvirke til dens afvigelse.

 

For at rejse alene skal du kunne være i stand til at:

 • trække vejret spontant uden behov for ilt;
 • spise uafhængigt;
 • overføre dig fra dit sæde til en kørestol;
 • kommunikere med kabinepersonalet og følge deres råd eller instrukser;
 • gå på toilettet uden bistand fra kabinepersonalet;
 • tage din medicin.

 

Du bør ledsages af en anden passager, som ikke lider af en relevant sygdom, hvis du ikke er i stand til at:

 • frigøre din af sikkerhedsselen, forlade din plads og bevæge dig til en nødudgang uden hjælp;
 • finde redningsvesten frem og tage den på uden hjælp;
 • anbringe iltmasken uden hjælp;
 • forstå sikkerhedsbriefingen eller hvilket som helst andet råd eller instruks givet af kabinepersonalet på forståelig vis i nødsituation.

 

Denne liste er en orientering vedr. de mest almindelige sundhedsmæssige tilstande, hvis du er i tvivl kontakt UCS - Cuidados Médicos de Saúde, for at bestille tid hos en rejselæge.