Έλεγχος εισιτηρίων στο αεροδρόμιο

Ενημερωθείτε σχετικά με τις επιλογές check-in στο αεροδρόμιο.

checkin_aeroporto2 Check-in στο αεροδρόμιο

Ώρες ελέγχου εισιτηρίων και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες 
self_checkin2 Ατομικός έλεγχος εισιτηρίων

Ο πιο άνετος τρόπος ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο