Elektronisch paspoort

Elektronisch paspoort en RAPID systeem

     
 
Alle EU-burgers van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn van een Elektronisch Paspoort kunnen voortaan gebruikmaken van de elektronische controleapparatuur voor douanepassage op de belangrijkste Europese luchthavens.
Vermijd in het Schengengebied de rijen bij de douanecontrole door gebruik te maken van het RAPID-systeem (Automatische Herkenning van Passagiers in het bezit van Reisdocumenten).

Aanwijzingen voor het gebruik:

  • STAP 1: Steek het elektronische paspoort opgeslagen en met het beeld naar beneden, in het apparaat (met het symbool linksonder - zie plaatje hiernaast). Wacht tot uw paspoort is ingelezen.
  • STAP 2: Wanneer de deur opengaat, dient u het paspoort eruit te halen en naar voren te stappen.
  • STAP 3: Ga op de gele cirkel op de vloer staan.
  • STAP 4: Kijk recht in de spiegel.
  • STAP 5: Loop door zodra de tweede deur opengaat.

Belangrijk:

  • Bedek uw gezicht niet 
  • Draag geen hoed
  • Gebruik geen mobiele telefoon of andere elektronische apparaten
  • Draag geen zonnebril
Kijk voor meer informatie op de website RAPID by SEF (alleen beschikbaar in het Engels) of bekijk de video hierboven (de Portugese versie volgt na de Engelse).