TAP Portugal  
 
 
 
 
 
 
bagagem_porao

Ruimbagage

Hieronder vindt u alle informatie over ruimbagage.

  Hoeveel bagage je gratis mag   
 

Ruimbagage

De gratis maximaal toegestane ruimbagage is gebaseerd op het aantal te vervoeren stuks.

Ingevolge de internationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk, vervoert TAP enkel koffers/bagagestukken van max. 32 kg. Bagagestukken die zwaarder zijn dan 32 kg moeten als vracht worden vervoerd. Raadpleeg hieronder de toegestane bagage voor uw vlucht.

Op basis van het aantal stuks

De regeling op basis van het aantal stuks (piece concept) houdt verband met het aantal bagagestukken dat een passagier mag vervoeren.
 
Geldig voor alle TAP-routes.

Ingecheckte bagage

Dit is bagage die TAP ter afhandeling inneemt en waarvoor een bagagelabel wordt afgegeven.

Deze bagage wordt in het vrachtruim vervoerd, om veiligheidsredenen in hetzelfde toestel als waarin de passagier reist.

Op de bagage moeten de naam en het adres van de passagier zijn vermeld en de bagage moet goed gesloten zijn om een veilig transport te garanderen.

Onderstaande voorwerpen mogen niet als ruimbaggage worden vervoerd:

 • Breekbare en aan bederf onderhevige producten;
 • Noodzakelijke medicijnen;
 • Sleutels;
 • Professionele of academische documenten;
 • Monsters;
 • Paspoorten of andere legitimatiebewijzen;
 • Waardevolle voorwerpen (zoals geld, juwelen, edele metalen, brillen, contactlenzen, prothesen en andere orthopedische apparaten, personal computers en aanverwante apparatuur, mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparaten, waardepapier, effecten of andere waardevolle documenten).

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht is niet toegestaan, zoals:

 • Explosieven, waaronder ontstekers, lonten, granaten en mijnen;
 • Gassen, waaronder propaan en butaan;
 • Brandbare vloeistoffen, waaronder benzine en methanol;
 • Brandbare vaste stoffen en reactieve stoffen, waaronder magnesium, aanmaakblokjes, vuurwerk en toortsen;
 • Oxiderende stoffen en organische peroxiden, waaronder bleekmiddelen en carrosserieherstelkits;
 • Giftige of infectueuze stoffen, waaronder rattenvergif en besmet bloed;
 • Radioactieve stoffen, waaronder medicinale of commerciële isotopen;
 • Bijtende stoffen, waaronder kwik, en voertuigaccu’s;
 • Onderdelen van voertuigbrandstofsystemen die brandstof hebben bevat.

MSC-regel (“Most Significant Carrier” – belangrijkste vervoerder) van toepassing sinds 1 april 2011

Indien het geografisch langste of belangrijkste deel van uw reis niet door TAP maar door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, kunnen de regels en heffingen van die maatschappij ook van toepassing zijn op TAP-vluchten of TAP-vluchtnummers.

Als het geografisch langste of belangrijkste deel van de reis door TAP wordt uitgevoerd, gelden de huidige regels en heffingen. 

USA DOT-regel (“Department of Transportation Office” - Amerikaans ministerie van Transport ) van toepassing sinds 23 augustus 2012

Voor passagiers wier laatste begin- of eindpunt op het ticket in de V.S. gelegen is, moeten Amerikaanse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de bagagebeperkingen en heffingen die aan het begin van de route gelden, op de hele route toepassen. In geval van code-sharevluchten die deel uitmaken van een route waarvan het laatste begin- of eindpunt in de V.S. gelegen is, moeten Amerikaanse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op heel de route de bagagebeperkingen en heffingen van de verkopende luchtvaartmaatschappij toepassen, voor zover deze van die van een uitvoerende luchtvaartmaatschappij verschillen.


Extra toegestane bagage

Voor Victoria Gold- en Silver-leden gelden ruimere bagagevrijstellingen wanneer ze met TAP reizen:

Extra Toegestane Bagage

Op basis van aantal stuks

Op basis van gewicht
Gold 1 extra stuk met een maximaal gewicht naargelang de boekingsklasse 23 of 32 kg / 50 of 70 lb
Silver 1 stuk tot 15 kg / 33 lb 15 kg / 33 lb