Medische Zorg

Informatie over Speciale Medische Zorg tijdens de reis.

     
 

Belangrijk: Voor sommige medische diensten wordt een toeslag geheven. Deze diensten dienen voor de vertrekdatum te worden aangevraagd en betaald. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat er voorwaarden gelden voor acceptatie.
Raadpleeg voor meer informatie ons Contact Center op (+351) 707 205 700.

MEDA - Medische gevallen

Onder medische gevallen  - MEDA - worden alle zieke passagiers verstaan die aan boord van het vliegtuig speciale hulp nodig hebben. 

In het algemeen is sprake van een medisch geval wanneer een passagier een klinische aandoening heeft waardoor hij afhankelijk is van derden en/of persoonlijke hulp nodig heeft.

Om de luchtvaartmaatschappij op de hoogte te stellen van een medisch geval dient u uw arts  te vragen een medische verklaring – MEDIF - in te vullen met daarin een beschrijving van de diagnose. Deze verklaring zal door de medische dienst van de luchtvaartmaatschappij worden geanalyseerd.

U dient de MEDIF-verklaring in te zenden via fax nummer (+351) 21 841 5880 of e-mail medical.cases@tap.pt (dit e-mailadres is enkel bedoeld voor MEDIF-gerelateerde onderwerpen. Andere onderwerpen zullen niet in behandeling worden genomen).

Meer informatie hier.

Botbreuken

Indien een passagier een botbreuk of botbreuken heeft in de onderste ledematen, waardoor hij zich niet vrij kan bewegen en extra ruimte voor de benen nodig heeft, kan een extra stoel worden gereserveerd om het been met de breuk tijdens de vlucht ondersteuning te bieden.

In de executive-klasse is dit helaas niet mogelijk.

Couveuse

TAP accepteert alleen couveuses van het type ti-100 Globetrotter. Het onderstel voor dit type wordt beschikbaar gesteld door TAP. Deze couveuse wordt gemonteerd op een eigen onderstel.

Er moeten gegevens worden verstrekt over de ambulance die bij de vliegtuigtrappen komt voor het aan boord brengen en van boord halen van de couveuse. Ook moeten de naam van het ziekenhuis van herkomst en van bestemming worden doorgegeven.

Het is verplicht om een arts of paramedicus te laten meereizen met de couveuse.

In de executive-klasse is deze faciliteit helaas niet beschikbaar.

Brancards

Voor codeshare-vluchten gelden speciale voorwaarden (na te vragen bij TAP).

Wanneer een passagier om medische redenen met een brancard wordt vervoerd, moet deze worden begeleid door een arts of paramedicus indien de luchtvaartmaatschappij hierom verzoekt.

Plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk.

Bij transits komen de kosten van de ambulance voor het vervoer van de passagier van het ene vliegtuig naar het andere voor rekening van de betrokken passagier.

In de reservering moeten de gegevens over de ambulances aan de vliegtuigtrappen bij vertrek en aankomst (bedrijfsnamen, ziekenhuis van herkomst en van bestemming) worden verstrekt. Ook moet bij de reservering de naam van de contactpersoon van de passagier of diens begeleider in de plaats van vertrek worden vermeld.

De passagier dient zelf zorg te dragen voor eventuele aanvullende uitrusting indien TAP hierom verzoekt.

In de executive-klasse is deze faciliteit helaas niet beschikbaar. 

Zuurstof

In het algemeen moet de passagier worden begeleid door iemand die zuurstof kan toedienen, bij voorkeur een arts of een verpleegkundige. De passagier mag zonder begeleiding reizen indien hij/zij zichzelf zuurstof kan toedienen en op voorwaarde dat hij/zij hiervoor vooraf toestemming heeft verkregen van de medische dienst.

Het gebruik van door de passagier zelf meegebrachte zuurstof is niet toegestaan.

Opmerking: In geen enkel geval is toediening van zuurstof door het cabinepersoneel mogelijk.

TAP beschikt over 2 typen flessen:

  • groot 3 liter/min / 7 liter/min
  • klein 2 liter/min / 4 liter/min

De flessen worden geleverd met een geïntegreerd masker in één maat.

Opmerking: Voor kinderen onder de 2 jaar zijn geen maskers beschikbaar.

Portable Oxygen Concentrator (POC) en Continuous Positive Airway Pressure Machine (CPAP)


Sinds 13 mei 2009 kunnen passagiers die een Portable Oxygen Concentrator (POC) of een Continuous Positive Airway Pressure Machine (CPA)) nodig hebben (voor de behandeling van slaapapneu), op onze vluchten worden geaccepteerd.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat er voorwaarden gelden voor acceptatie.

Raadpleeg voor meer informatie ons Contact Center op (+351) 707 205 700.