Reizen met huisdieren

Nuttige informatie voor wie met huisdieren of geleidehonden reist.

     
 
 

Reizen met huisdieren

Bij TAP Portugal mogen dieren in de cabine of in het ruim worden vervoerd, afhankelijk van hun gewicht, grootte en soort .

Daarbij moet altijd de wetgeving over de import en export van dieren per land worden nageleefd. Neem daarom vooraf contact op met de betreffende ambassades of consulaten.

Voor meer informatie raden we u aan een bezoek te brengen aan de site Direcção Geral de Veterinária, door te klikken op het pictogram. Hier vindt u gedetailleerde informatie over de sanitaire eisen voor het internationaal vervoer van huisdieren binnen en buiten de Europese Unie.

Als passagier bent u verantwoordelijk voor alle documenten met betrekking tot uw huisdier, zoals gezondheidsverklaringen en paspoorten.

Ook moet u de verklaring aangaande het vervoer van levende dieren ondertekenen, die u ontvangt op het moment dat u het vervoer van uw huisdier betaalt.

Daarnaast moet u zorgen voor voldoende water en voer voor uw huisdier voor de hele reis.

Note: Only dogs recognized as “service animals” (SVAN) may be authorized for transportation in the cabin on TAP flights to/in transit in the United Kingdom. Other animals are not accepted for transportation, neither in the cabin nor in the hold, into the United Kingdom. However animals [including “service animals” (SVAN)] are permitted for transportation out of the United Kingdom.

Reserveer tijdig

Wilt u uw huisdier graag meenemen op reis, dan dient u ons hierover te informeren op het moment van boeking of minimaal 24 uur voor vertrek.

Indien u met meer dan een luchtvaartmaatschappij reist, moeten alle betrokken maatschappijen toestemming geven voor het vervoer van het dier.

U moet informatie verstrekken over de afmetingen van de kennel waarin het dier wordt vervoerd, het totale gewicht (kennel plus dier), het soort dier en het aantal dieren.

De kennels waarin de dieren worden vervoerd, moeten voldoen aan de eisen van TAP.

Voor hulpdieren gelden aparte regels (zie «Hulpdieren»).

Vluchten met bestemming Brazilië

Als u naar Brazilië reist en levensmiddelen en/of producten van dierlijke en plantaardige oorsprong of huisdieren wilt vervoeren, raadpleeg dan onderstaande links met informatie.

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Aduana/bagagem/Viajantes/GuiaPassageiro_Ingles.pdf
http://www.agricultura.gov.br
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Vigiagro/Mala_legal.pdf

Huisdieren in de cabine

In de cabine toegelaten huisdieren

 • Kleine huisdieren (PETC), alleen honden en katten. 
 • Sociale hulphonden (ESAN)
 • Geleidehonden (SVAN), zoals blinden- en dovengeleidehonden of honden die mensen met een mobiliteitsbeperking ondersteunen. 

Kleine huisdieren (PETC)

 • Alleen honden en katten zijn in de cabine toegelaten.
 • Huisdier en kennel mogen samen niet zwaarder zijn dan 8kg / 17lbs.
 • De kennel mag niet groter zijn dan 45 cm (lengte), 30 cm (breedte) en 23 cm (hoogte).
 • Het dier moet zich tijdens de vlucht volledig (met inbegrip van kop en staart) in de kennel bevinden en moet zich kunnen bewegen. 
 • Per passagier mag er één kennel aan boord worden meegenomen. Er mogen meerdere dieren in één kennel worden vervoerd, op voorwaarde dat ze van dezelfde soort zijn, met elkaar vertrouwd zijn en bewegingsruimte hebben.
 • Er mag een eigen kennel (van hard of flexibel materiaal) voor dierenvervoer worden gebruikt, mits deze niet groter is dan hiervoor aangegeven en waterdicht is (geschikt om de behoeften van het dier vast te houden).
 • Of het vervoer van dieren in de cabine mogelijk is, hangt af van de beschikbare ruimte, het soort vliegtuig en de cabine waarin de passagier reist.
 • De dieren moeten schoon en gezond zijn en mogen geen geur bij zich dragen; ze mogen geen bedreiging vormen voor de overige passagiers en geen overlast veroorzaken. Ook mogen de dieren niet drachtig zijn.
 • Mag het dier in de cabine worden vervoerd, dan moet de kennel onder de stoel van de betreffende passagier worden geplaatst, zodat de vrije doorgang in de cabine niet wordt belemmerd.
 • Het dier mag geen stoel innemen en mag niet vrij rondlopen in de cabine. 

Geleidehonden (SVAN) en sociale hulphonden (ESAN)

Raadpleeg het onderdeel "Geleidehonden".

Kennels moeten

 • waterdicht en geurbestendig zijn; 
 • door de passagier worden aangeschaft;
 • van flexibel materiaal zijn, zodat ze helemaal onder de stoel voor de passagier kunnen worden geplaatst.

Vervoer van dieren in het ruim

OPMERKING:  In Lissabon kunnen geen dieren als ruimbagage worden ingecheckt op vluchten naar Luanda. De passagier dient van tevoren contact op te nemen met de afdeling vrachtvervoer van TAP.

Dieren mogen onder de volgende voorwaarden worden vervoerd in het ruim van hetzelfde vliegtuig waarin de passagier reist:

 • Van tevoren moet aangegeven en bevestigd zijn dat het dier in het ruim wordt vervoerd;
 • Het dier moet in een eigen harde kennel worden vervoerd;
 • De passagier moet zorgen voor voldoende water en voer voor de hele reis, aangezien het niet mogelijk is het dier tijdens tussenstops of transfers te voeren of beweging te geven.
 • Het maximaal toegestane gewicht van het dier, inclusief kennel, is 45 kg. Onderstaande landen vormen hierop een uitzondering in die mate dat het wettelijk toegestane maximum gewicht 32 kg bedraagt (V.S., Hongarije, Frankrijk, Luxemburg, Nederland).
 • Op vluchten naar Luanda vanaf alle luchthavens van het TAP-netwerk, met uitzondering van Lissabon.

Vervoer van dieren in het vrachtruim

Van toepassing wanneer het gewicht van het dier, inclusief kennel, meer dan45 kgbedraagt of meer dan32 kgbij reizen van/naar/via: V.S., Hongarije, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. 

Aanvaardingsvoorwaarden

 • Het vervoer moet binnen de op het ticket vermelde route van de passagier vallen.
 • Het dier moet 4 uur voor aanvang van het vluchtschema voor vervoer worden afgegeven. Aanvaardingsvoorwaarden/schema kunnen wijzigen naargelang het vertrekpunt.
 • De passagier dient in alle noodzakelijke documenten te voorzien en is aansprakelijk voor eventuele extra toeslagen op de plaats van vertrek en aankomst.
 • De uiterlijke beslissing over op welke vlucht het dier vervoerd zal worden, ligt bij TAP.
 • Op Embraer- en Beechcraft-toestellen kunnen geen dieren als vracht worden vervoerd.
 • Op vluchten van Lissabon naar Luanda moeten dieren als vracht worden vervoerd. 

 

Raadpleeg voor nadere informatie de afdeling vrachtvervoer

Site van TAP Cargo: www.tapcargo.com

E-mail: aceitacao.clientes.lisboa@tap.pt

Callcenter Portugal (Carga): Ma t/m vr 09u00-18u30

LISSABON (+351) 218 445 470

PORTO (+351) 229 449 751

MADEIRA (+351) 291 520 830

AZOREN (+351) 295 206 460

 

Tarieven voor het vervoer van dieren

Vervoer van dieren In de cabine  In het ruim In het ruim als vracht
(zwaarder dan 45 kg)
Gewicht Max. 8 kg Max. 32 kg Meer dan 32 kg t/m 45 kg * Meer dan 45 kg t/m 70 kg Meer dan 70 kg t/m 100 kg
Binnenlandse vluchten (Portugal) €35 €70 130 €160 €190
Europa/Marokko/Algerije €70 €100 €200 €270 €340
Intercontinentale vluchten €150 €200 €300 €380 €480

* Op sommige routes is het wettelijk toegestane maximum gewicht32 kg. Van/naar/via de volgende landen worden uitsluitend dieren tot en met32 kg(dier plus kennel) in het ruim aanvaard : V.S., Hongarije, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. De aan het vervoer van dieren als ruimbagage verbonden kosten zijn enkel geldig voor vertrek vanuit Portugal. In andere landen kunnen andere heffingen en kosten van toepassing zijn.

 

Prijzen per enkele reis.
Wordt in rekening gebracht in uw lokale valuta, op basis van de dagelijkse wisselkoers.

 
     
Opgelet!
De vervoersaanvraag moet minimaal 48 uur voor vertrek zijn gedaan. Anders kunnen wij u deze dienstverstrekking niet garanderen.

Geleidehonden en andere hulphonde

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk in uw behoeften te voorzien. Daarom mogen bij TAP Portugal blinden- en dovengeleidehonden of honden die passagiers met een mobiliteitsbeperking ondersteunen, en sociale hulphonden gratis meereizen in de cabine.

U dient ons zo vlug mogelijk op de hoogte te stellen van de noodzaak van begeleiding door een geleidehond of hulphond op uw vlucht.

Reis voorbereiden

Hoe reserveren?

Indien u een hulphond (geleidehond of sociale hulphond) wenst te vervoeren, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen via ons contactcenter Central de Reservas of uw reisagent. Dit soort reserveringen kunnen niet online worden gemaakt.

Het formulier van TAP (INCAD) moet door de arts van de passagier zijn ingevuld. Dit document moet ter analyse en beoordeling door de medische staf van TAP per fax worden verstuurd naar (+351) 218 416 540.

De toestemming voor het vervoer van een sociale hulphond wordt afgegeven op basis van het advies van een TAP-arts.

Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van hulphonden is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Blinden- en dovengeleidehonden of honden die passagiers met een mobiliteitsbeperking ondersteunen:

 • De hond mag zonder kennel aan de voeten van de passagier worden vervoerd en mag geen stoel innemen;
 • De hond moet zijn aangelijnd;
 • De hond mag niet in de cabine rondlopen.

Sociale hulphonden:

 • De hond moet in een kennel worden vervoerd. De kennel met de hond mag niet zwaarder zijn dan 8 kg. De kennel mag niet groter zijn dan 45 cm (lengte), 30 cm (breedte) en 23 cm (hoogte);
 • Indien de kennel groter is, moet het dier in het ruim worden vervoerd. Het vervoer is eveneens gratis.

De hond moet geïdentificeerd zijn als hulphond. De passagier moet documenten kunnen tonen waaruit blijkt dat de hond officieel opgeleid en gecertificeerd is. Deze documenten moeten op verzoek worden getoond.

Er moet tevens voldaan zijn aan alle sanitaire eisen en de passagier moet alle in het land van bestemming wettelijk vereiste documenten kunnen tonen.

TAP handelt volgens de van kracht zijnde verordeningen:

 • EU-verordening nr. 1107/2006 van 5 juli 2006 inzake de rechten van personen met beperkte mobiliteit;
 • Passagiers die van en naar de VS reizen, worden vervoerd overeenkomstig de Code of Federal Regulations, Hoofdstuk 382 van het Department of Transportation van de VS, die sinds 13 mei 2009 van kracht is.

Opmerking: Wij informeren u dat TAP op doorreis in/naar het  Verenigd Koninkrijk enkel honden mag vervoeren die erkend zijn als geleidehonden. Op deze route mogen geen dieren als vracht worden vervoerd.