Vliegreizen en bijzondere medische situaties

Informatie over Speciale Medische Zorg tijdens de reis.

     
 

Als één van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing is of als u een andere ernstige aandoening of handicap heeft, dan dient u bij de luchtvaartmaatschappij een Medische Instapverklaring (MEDIF) aan te vragen.

Stuur het door uw huisarts ingevulde MEDIF (Part 2)-formulier naar TAP Portugal. Nadat dit document door een arts van TAP is geanalyseerd, zal de luchtvaartmaatschappij de passagier informeren of en onder welke voorwaarden hij/zij mag reizen.

U dient de MEDIF-verklaring in te zenden via fax nummer (+351) 21 841 5880 of e-mail medical.cases@tap.pt (dit e-mailadres is enkel bedoeld voor MEDIF-gerelateerde onderwerpen. Andere onderwerpen zullen niet in behandeling worden genomen).

Vergeet niet om uw gebruikelijke medicatie in uw handbagage mee te nemen en deze volgens doktervoorschrift te nemen.

TAP Portugal geeft u het volgende advies: als u injecteerbare medicatie gebruikt (bijv. insuline) en naar een land met beperkte voorzieningen reist, neem dan altijd voldoende medicijnen, naalden en spuiten voor de duur van de reis en het verblijf mee, alsmede een schriftelijke medische verklaring.

In onderstaande gevallen dient u een Medische Instapverklaring aan te vragen:

 • U draagt gips of een spalk; 
 • U lijdt aan een chronische hartaandoening (bijv. angina pectoris,  hartzwakte); 
 • U lijdt aan een chronische ademhalingsaandoening (bijv. bronchitis, longemfyseem); 
 • Recent acuut hartinfarct; 
 • Recent cerebrovasculair accident (beroerte);
 • U lijdt aan een actieve infectieziekte of onbehandelde besmettelijke ziekte; 
 • U lijdt aan een psychiatrische aandoening die niet onder controle is; 
 • Recente ziekenhuisopname; 
 • Recente operatie, met name aan de borstkas, buik, hoofd of ogen; 
 • U heeft brancardvervoer nodig; 
 • U heeft medische, verpleegkundige of paramedische zorg nodig;
 • U heeft extra zuurstof of andere medische apparatuur aan boord nodig;
 • U heeft een gecompliceerde zwangerschap of u bent meer dan 36 weken in verwachting of meer dan 32 weken bij een meerlingzwangerschap;
 • Een baby jonger dan 7 dagen. 

En verder:

 • Als u zich ziek, koortsachtig voelt, voortdurend hoest of braakt;
 • Als u suikerziekte of epilepsie heeft met recente complicaties en/of wanneer er sprake is van andere aandoeningen die door de vlucht beïnvloed kunnen worden;
 • Als u bij het lopen of traplopen kortademig bent; 
 • Als uw huid vlekken vertoont, die op een besmettelijke ziekte kunnen duiden;
 • Als u geestelijk verward bent, vreemd of ongepast gedrag vertoont, met name gedrag dat erop duidt dat u onder invloed van alcohol of drugs bent;
 • Als u lijdt aan een ziekte die niet onder controle is of die door de reis kan verergeren;
 • Als u door een lichamelijke aandoening of gedrag een risico of ongemak zou kunnen vormen voor de andere passagiers, met name met het oog op de veiligheid en punctualiteit van de vlucht, of de vlucht zou kunnen doen afwijken. 

 

Om alleen te reizen moet u in staat zijn:

 • Spontaan zonder extra zuurstof te ademen;
 • Zelfstandig te eten;
 • Van uw stoel in de rolstoel te stappen;
 • Met de bemanning te communiceren en hun advies of instructies op te volgen;
 • Zonder hulp van de bemanning het toilet te gebruiken;
 • Zelf uw medicatie te nemen.

 

U moet door een andere passagier, zonder een relevante aandoening, worden begeleid, als u niet in staat bent:

 • Uw veiligheidsriem los te maken, uw stoel te verlaten en zonder hulp een nooduitgang te bereiken;
 • Zonder hulp het reddingsvest te pakken en om te doen;
 • Zonder hulp het zuurstofmasker op te zetten;
 • In geval van nood de veiligheidsbriefing of andere begrijpelijke adviezen of instructies van de bemanning te begrijpen.

 

Deze opsomming is een richtlijn voor de meest voorkomende medische situaties. Neem in geval van twijfel of om een afspraak voor een reizigersconsult te maken contact op met UCS - Cuidados Médicos de Saúde.