Vluchten vanuit de Verenigde Staten

Verplichte informatie voor passagiers die vertrekken naar of aankomen uit de Verenigde Staten.

  ESTA Elektronisch Systeem Reistoestemming   
 
 

Elektronische Systeem voor Reistoestemming (ESTA)

Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers die naar de Verenigde Staten willen reizen en onder het Visa Waiver Programma (VWP) vallen, verplicht een elektronische reistoestemming aan te vragen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming (ESTA).

Visa Waiver Programma

Passagiers die naar de Verenigde Staten reizen voor een vakantie- of zakenreis voor een periode van maximaal 90 dagen, hebben geen visum nodig indien zij ingezetene zijn van één van de volgende landen: Andorra, Australië, Oostenrijk, België, Brunei, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Singapore, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk (Britse burgers alleen met het onbeperkte recht van permanente verblijfplaats in Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en het eiland Man).

Kijk voor meer informatie op de volgende website: Visumvrijstelling voor de USA en ESTA.

ESTA ELEKTRONISCH SYSTEEM VOOR REISTOESTEMMING

Als u een paspoort van een van deze landen heeft, uitgegeven na 2001, moet u via het Elektronische Systeem voor Reistoestemming een elektronische reisvergunning aanvragen om naar de Verenigde Staten van Amerika te kunnen reizen.

Vanaf 12 januari 2009 kan iedere reiziger die onder het Visa Waiver Programma valt en geen toestemming aanvraagt via ESTA (Electronic System for Travel Authorization), de toegang tot het land geweigerd worden en mogelijk naar het land van herkomst teruggestuurd worden. 

Om die toestemming te bekomen, dient u op de website van ESTA een formulier in te vullen. Het toegangssysteem op de website zal u enkele eenvoudige vragen stellen over uw persoonsgegevens en u vragen of u in aanmerking komt voor toelating.

De vragen zijn dezelfde als die op het papieren I-94W-formulier. Er zijn naast deze geen andere gegevens nodig. 

De toestemming moet uiterlijk drie dagen voor de reis worden aangevraagd en verkregen. Het is evenwel veiliger om vóór het boeken van de reis reeds toestemming te vragen. Vanaf 20 maart 2010 wordt aan luchtvaartmaatschappijen die passagiers die geen reistoestemming hebben aangevraagd, naar de VS vervoeren ook een sanctie opgelegd. Daarom behoudt TAP zich het recht voor om vanaf die datum passagiers die geen toestemming hebben, te weigeren zolang hun reisdocumenten niet in orde zijn.


Procedure:

  • Ga naar de ESTA pagina (https://esta.cbp.dhs.gov/) e vul het formulier in. Het systeem stelt u vervolgens enkele vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Het betreft dezelfde soort vragen als die op de douaneformulieren die voor binnenkomst in de havens en op de vliegvelden van de Verenigde Staten ingevuld dienen te worden.

  • Zodra uw reis is goedgekeurd, dient u het betreffende document af te drukken. Dit formulier dient u namelijk samen met uw paspoort bij vertrek uit Portugal of bij aankomst in de Verenigde Staten op verzoek te kunnen tonen. Als het systeem bericht “Reis niet goedgekeurd”, dient u een visum voor niet-immigranten aan te vragen bij het dichtstbijzijnde consulaat of bij de ambassade in Lissabon.

  • Als u het bericht ontvangt: “De toestemming is nog in behandeling”, krijgt u binnen 72 uur via de website van ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van een reistoestemming.

  • De reistoestemming is twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van afgifte, en kan voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten gebruikt worden. Het is dus niet nodig om binnen die twee jaar opnieuw toestemming aan te vragen. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van uw paspoort, dient u opnieuw toestemming aan te vragen.

Kijk voor nadere informatie op de volgende website:

Ambassade van de VS in Portugal – Visa voor de VS

U.S. Department of State – Visa Waiver Program

 

Verplichte informatie voor passagiers die van/naar de Verenigde Staten reizen 

Om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van TAP vallen, moeten conform de door de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika opgelegde normen alle passagiers die naar de VS reizen bij de reservering de volgende gegevens verstrekken:

  • Volledige naam (of zoveel als het maximum aantal in te geven letters toelaat)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Vervaldatum en nummer van paspoort/identificatiebewijs

De eerste drie gegevens zijn absoluut verplicht.

 

Met ingang van 1 november 2010 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht deze informatie uiterlijk tweeënzeventig (72) uur voor vertrek van de vlucht aan de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika door te geven. Gebeurt dit niet, dan zijn genoemde autoriteiten genoodzaakt de reserveringen te annuleren, ook al zijn de tickets reeds uitgegeven.
TAP vraagt alle betrokken passagiers om begrip zodat tijdig aan genoemde verplichtingen kan worden voldaan en de gebruikelijke kwaliteit van de dienstverlening ten behoeve van haar passagiers kan worden gewaarborgd.

 

Toegang tot passagiersgegevens door de Amerikaanse Douaneautoriteiten

De geldende wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika stelt dat alle 
luchtvaartmaatschappijen die vluchten uitvoeren van, naar of binnen de Verenigde Staten, elektronische toegang moeten verlenen tot specifieke gegevens over hun passagiers aan het Departement voor Binnenlandse Veiligheid, verantwoordelijk voor de Douane en Grenscontrole in de USA, ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en andere ernstige strafrechtelijke overtredingen. TAP voldoet aan deze wettelijke vereiste. De passagiers dienen op de hoogte te zijn van onderstaande informatie, beschikbaar gesteld door het Departement Douane en Grenscontrole:

Passagiersgegevens - Wat voor soort informatie wordt er doorgegeven?

Het Departement Grenscontrole van de Verenigde Staten van Amerika heeft toegang tot bepaalde gegevens over de reservering/route (PNR) van passagiers van wie de reis de Verenigde Staten als plaats van vertrek, aankomst of transfer heeft. Deze informatie bestaat uit elektronische registraties in het door de luchtvaartmaatschappijen gebruikte reserverings- en inchecksysteem van elke door een passagier gereserveerde route.
Deze gegevens zijn onder andere de naam van de passagier, telefoonnummers of andere contactgegevens, details over de route (zoals reisdatum, plaats van aankomst en vertrek, toegewezen stoelnummer, bagage, etc.) en details over de reservering (zoals de naam van het reisbureau en informatie over de betalingswijze)..
De registratie van de reservering (PNR) kan eveneens informatie bevatten die de passagier tijdens de reserveringsprocedure heeft verstrekt (zoals hotelboekingen).
Het Departement Grenscontrole zal gegevens in de reservering die als "gevoelig" beschouwd worden niet gebruiken. "Gevoelige" gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over het ras of de etnische afkomst van een passagier, zijn religieuze of politieke overtuiging of gegevens met betrekking tot zijn of haar gezondheid. Informatie met betrekking tot de door de passagier aangevraagde speciale maaltijden of  medische hulp kan wel worden gebruikt.

Autoriteiten en Doeleinden - Wie heeft toegang tot de gegevens van mijn reservering, wie mag deze archiveren en gebruiken en voor welk doeleinden worden deze gebruikt?

Het Departement voor Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten kan via de afdeling Douane en Grenscontrole toegang krijgen tot gegevens van de Registratie van de Reservering (PNR) en deze gegevens gebruiken teneinde terrorisme en andere ernstige strafrechtelijke overtredingen te voorkomen en te bestrijden.
Overeenkomstig de geldende wetgeving in de V.S. mogen de gegevens over de reservering (PNR) niet openbaar worden gemaakt. Elk afzonderlijk geval kan worden doorgestuurd aan andere regeringsautoriteiten die naleving van de wet en terrorismebestrijding als taak de hebben met als doel het voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere ernstige strafrechtelijke overtredingen.
De gegevens over de reservering (PNR) kunnen bovendien, indien nodig, gebruikt worden om het levensbelang van passagiers of derden (bijvoorbeeld in het geval van gevaar voor de volksgezondheid) te beschermen, alsook bij de strafrechtelijke vervolging en gerechtelijke of andere door de wet vereiste procedures.

Verwerking van Gegevens - Hoe wordt er gebruik gemaakt van de gegevens van mijn reservering (PNR)?

Over het algemeen worden de gegevens over een reservering (PNR) door het Departement Douane en Grenscontrole van de V.S. direct verkregen via het reserverings- en inchecksysteem van de luchtvaartmaatschappij, en vóór aankomst van de passagier geanalyseerd om bonafide passagiers gemakkelijker toegang tot het land te geven en om te bepalen of een passagier mogelijk een bedreiging vormt, zoals hierboven omschreven.
De gegevens worden gedurende een periode van drie jaar en zes maanden bewaard door het Departement Douane en Grenscontrole, tenzij het Departement Douane en Grenscontrole handmatig toegang tot deze gegevens heeft gezocht. In dit laatste geval zullen de gegevens gedurende de acht daaropvolgende jaren op niet-elektronische wijze worden opgeslagen.
Het Departement Douane en Grenscontrole van de V.S. kan, indien wenselijk geacht, andere technische en organisatorische maatregelen treffen om ongeoorloofd gebruik van deze gegevens te voorkomen. 

Rechten van de Passagier - Wat zijn mijn rechten?

Passagiers kunnen een kopie vragen van de registratie van de reservering (PNR) in de database van het Departement Douane en Grenscontrole. Deze instantie mag echter in bepaalde gevallen de verstrekking van de gegevens gedeeltelijk of in zijn totaliteit weigeren of uitstellen (bijvoorbeeld als er redelijke aanwijzingen zijn dat verstrekking uitvoering van de wet in gevaar zou kunnen brengen of methodes en procedures met betrekking tot gerechtelijk onderzoek zou kunnen prijsgeven).
Tegen de weigering tot het verstrekken van de registratie van de reservering (PNR) door het Departement Douane en Grenscontrole van de Verenigde Staten kan, overeenkomstig de wet van de V.S., een rechtsvordering worden ingesteld.

Passagiers kunnen rectificatie van de door het Departement Douane en Grenscontrole van de V.S. opgeslagen gegevens van hun reservering aanvragen. De correctie zal plaatsvinden indien deze instantie de correctie gepast en gerechtvaardigd acht.
Indien u de registratie van uw reservering (PNR), die in het bezit is van het DepartementDouane en Grenscontrole van de V.S., wenst in te zien, kunt u uw verzoek per brief richten aan: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

Of u kunt uw verzoek richten tot de volgende instantie:
Disclosure Law Officer, U.S. Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, D.C.
Voor meer informatie over de te volgen procedures voor het indienen van een dergelijk verzoek, kunt u  artikel 103.5 titel 19 van de US Code of Federal Regulations raadplegen.
Schriftelijke verzoeken met betrekking tot de rectificatie en klachten over de wijze waarop de gegevens van de reservering (PNR) zijn gebruikt, kunnen gericht worden aan: 
U.S. CBP's Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

De beslissingen die genomen worden door het Departement Douane en Grenscontrole van de V.S. kunnen worden herzien door de verantwoordelijke van het Departement voor Privacy, van de verantwoordelijke instantie voor Binnenlandse Veiligheid van de V.S. in Washington, DC 20528.


Het verzoek om correctie kan door een passagier aan de voor de bescherming van persoonsgegevens verantwoordelijke instantie, van een Europees land, worden gestuurd indien er geen bevredigend antwoord is ontvangen van de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika.