Extra sittplats

Begär en extra sittplats för större komfort

     
 

Passagerare kan begära en ytterligare sittplats för att få större komfort. Denna sittplats måste begäras vid bokning och till samma biljettpris, bränsleskatt och serviceavgift som gäller för passageraren. 

Extra sittplatser kan även tjäna som transportplats för ömtåligt eller skrymmande bagage, musikinstrument eller diplomatbagage.

Vid hantering av kabinbagage eller stora föremål kommer antalet extra sittplatser som görs tillgängliga av flygbolaget att bero på volymen/vikten av bagaget och det är driftskontrollanten som anger hur många extra sittplatser som måste bokas.

Extra sittplatser får inte vara placerade nära nödutgångar.

     
Notes:

Om en passagerare reser på en tur- och returresa och endast använder den extra sittplatsen under ett segment så kommer det lägsta tillgängliga biljettpriset plus bränsleskatt och serviceavgift för ett sådan enkelt segment att gälla.

Situationer i vilka passagerare av fysiska orsaker behöver sittplatsen framför att vila ett ben på, ska olika medicinska fall konsulteras eller kan du kontakta ditt närmaste TAP-kontor.