Bagaż na pokładzie

Niebezpieczne przedmioty

Twoje bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Na tej stronie znajdują się ważne informacje związane z zakazanymi przedmiotami i/lub przedmiotami podlegającymi ograniczeniom i mogącymi zagrażać bezpieczeństwu pasażerów znajdujących się na pokładzie naszych samolotów. 

Istnieją przedmioty, które są uważane za niebezpieczne i które można przewozić wyłącznie na określonych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z „Passenger Corner” IATA, gdzie znajdą Państwo pełną listę zakazanych przedmiotów. Informujemy, że niektóre z wymogów mogą różnić się w zależności od kraju oraz linii lotniczych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszelkie przewożone przedmioty powinny służyć wyłącznie do użytku własnego i domowego. Przewóz przedmiotów w ilościach handlowych musi odbywać się jako przewóz ładunku (cargo).

Broń elektryczna, amunicja i materiały wybuchowe

Broń elektryczna

 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są, między innymi, broń elektryczna (na przykład paralizatory) zawierająca materiały wybuchowe, gazy pod ciśnieniem, akumulatory litowe.

Przedmioty zawierające materiały wybuchowe

 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są produkty pirotechniczne oraz przedmioty zawierające materiały wybuchowe, jak na przykład tzw. christmas crackers, petardy, sztuczne ognie i zimne ognie.

Urządzenia obezwładniające

 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są urządzenia obezwładniające, takie jak, między innymi, gazy łzawiące, gazy pieprzowe, urządzenia zawierające substancje drażniące lub obezwładniające.

Amunicja

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Przewóz w bezpiecznych opakowaniach. Dozwolony jest wyłącznie przewóz amunicji zgodnej z normą podklasy 1.4S (UN 0012 lub UN 0014) w ilości nieprzekraczającej 5 kg brutto na osobę. Takiego limitu amunicji przydzielonego więcej niż jednej osobie nie można przewozić łącznie w jednym lub kilku opakowaniach.

Akumulatory i sprzęt zawierający akumulatory lub paliwo

Bagaż zawierający akumulatory

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz tzw. smart bags, jeśli ich akumulatory są wyciągane, a waga i wymiary odpowiadają wymogom. Dozwolony jest przewóz w bagażu rejestrowanym tzw. smart bags, jeśli zostały z nich wyjęte akumulatory, które zabrano ze sobą do kabiny (oraz jeśli spełniają wymogi dot. akumulatorów zapasowych).

E-papierosy

Między innymi e-papierosy i inne podobne inhalatory, takie jak e-cygara czy e-fajki. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Każdy przedmiot musi być przewożony w bezpieczny sposób, przy wykorzystaniu niezbędnych środków zapobiegawczych, aby uniknąć mimowolnego zapłonu. Przewożone przedmioty muszą być schowane przez cały czas trwania lotu. Na pokładzie samolotu panuje całkowity zakaz palenia.

Akumulatory/baterie zapasowe lub luzem

Akumulatory/baterie alkaliczne, akumulatory litowo-metalowe (do 2 gramów) lub jonowo-metalowe (do 100Wh). 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 20 sztuk);
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Przedmioty, które służą głównie jako źródło zasilania, jak na przykład powerbanki, są uznawane za akumulatory zapasowe. Wszelkie akumulatory, w tym powerbanki, powinny zostać zabezpieczone osobno tak, aby uniknąć zwarcia, przy czym korzystanie z nich jest zabronione podczas lotu. Każdy pasażer może przewozić maksymalnie 20 akumulatorów zapasowych. Większe ilości wymagają pozwolenia.

Dodatkowe lub zapasowe akumulatory litowe o pojemności od 100 do 160 Wh lub o zawartości od 2 do 8 gramów litu

Akumulatory litowe (o pojemności między 100 Wh a 160 Wh), medyczne przenośne urządzenia elektroniczne (personal medical electronic devices – PMED) (z akumulatorami litowymi, z zawartością litu między 2 g a 8 g).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Każdy pasażer może mieć przy sobie nie więcej niż dwa zapasowe akumulatory. Tego typu akumulatory muszą być indywidualnie zabezpieczone przez zwarciami. Akumulatory o pojemności większej niż 160 Wh lub o zawartości większej niż 8 gramów litu powinny być transportowane jako przesyłka cargo.

Akumulatory suche (nieciekłe) zapasowe lub luzem

Przewóz akumulatorów suchych o maksymalnym napięciu 12 V i mocy 100 Wh.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolony;
 • Wymogi: Każdy pasażer może przewieźć maksymalnie dwa zapasowe akumulatory. Tego typu akumulatory należy zabezpieczyć pojedynczo, aby uniknąć spięć. Akumulatory przekraczające podane limity parametrów należy przewozić jako Cargo.

Urządzenia elektroniczne zawierające akumulatory litowe o pojemności mniejszej niż 100 Wh lub o zawartości mniejszej niż 2 gramy litu

Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające litowo-metalowe lub litowo-jonowe ogniwa lub akumulatory, włączając urządzenia medyczne takie jak przenośne koncentratory tlenu i konsumenckie urządzenia elektroniczne, jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i tablety, gdy są przewożone do użytku osobistego.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 15 sztuk);
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 15 sztuk);
 • Wymogi: Zawartość litowo-metalizowana nie powinna przekraczać dwóch gramów, a w przypadku akumulatorów litowo-jonowych pojemność nie powinna przekraczać 100 Wh. Każdy pasażer może przewozić osobiste urządzenia elektroniczne w ilości nie przekraczającej 15 sztuk. Urządzenia przewożone w bagażu rejestrowanym muszą być wyłączone i zabezpieczone przed nieumyślnym uszkodzeniem / włączeniem.

Urządzenia elektroniczne zawierające akumulatory litowe o pojemności od 100 do 160 Wh lub o zawartości od 2 do 8 gramów litu

Akumulatory litowo-jonowe do przenośnych urządzeń elektronicznych, w tym medycznych (o pojemności  od 100 Wh do 160 Wh) lub przenośny sprzęt medyczny (PMED) (o zawartość litu od dwóch do ośmiu gramów).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Pasażerowie będą mogli przewozić urządzenia elektroniczne zawierające akumulatory litowe o pojemności od 100 do 160 Wh lub o zawartości od dwóch do ośmiu gramów litu. Urządzenia przewożone w bagażu rejestrowanym muszą być wyłączone i zabezpieczone przed nieumyślnym uszkodzeniem / włączeniem . Baterie o pojemności większej niż 160 Wh lub o zawartości większej niż 8 gramów litu powinny być przewożone jako przesyłka cargo.

Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem

Urządzenia elektroniczne z akumulatorami spełniającymi wymogi dla zabezpieczenia przed wyciekiem (do 12 V i 100 Wh).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Pasażer może przewozić maksymalnie dwa zapasowe akumulatory. Akumulatory nie mogą mieć napięcia większego niż 12 V oraz pojemności większej niż 100 Wh.

Urządzenia rekreacyjne zasilane na baterie (np. deskorolki, motocykle elektryczne)

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa nie można przewozić urządzeń rekreacyjnych zasilanych na baterie, takich jak elektryczne deskorolki, mini-segway, kołowe pojazdy balansujące i rowery elektryczne. Urządzenia te można jednak transportować – z bateriami lub bez – jako ładunek. (Przepis ten nie dotyczy urządzeń wspomagających poruszanie się przeznaczonych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej).

Drony

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Pasażerowie mogą przewozić swoje drony w torbie do przechowywania. W miarę możliwości pasażerowie powinni wyjąć akumulatory ze swoich urządzeń i przewozić je (odpowiednio zabezpieczone) w bagażu podręcznym.

Kuchenki polowe i pojemniki na paliwo

Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone; Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia; Wymogi: Dozwolony jest przewóz kuchenek polowych i pojemników, które zawierały łatwopalne, ciekłe paliwo, jeśli pojemniki na paliwo urządzenia zostały całkowicie opróżnione i w związku z tym podjęto wszelkie środki pozwalające na zapobieżenie jakiemukolwiek niebezpieczeństwu.

Silniki spalinowe lub ogniwa paliwowe

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przewozić tego typu przedmiotów. Można jednak przewieźć je jako ładunek. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.

Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe zasilające przenośne urządzenia elektroniczne (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i kamery wideo).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Ogniwa: paliwowe należy wyjąć i przewozić w kabinie jako bagaż podręczny.

Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie i sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory

Sprzęt ułatwiający poruszanie się z akumulatorami niezabezpieczonymi przed wyciekiem

Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub podobny sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory niezabezpieczone przed wyciekiem. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dopuszcza się przewóz zasilanych akumulatorowo wózków inwalidzkich lub podobnego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, wyposażonego w akumulatory niezabezpieczone przed wyciekiem, jeśli wózek inwalidzki lub sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory, może być załadowany, przechowywany, składany i rozładowywany w pozycji pionowej. Akumulator może pozostać w wózku inwalidzkim. Zaciski akumulatora powinny być zabezpieczone przeciwko zwarciom; akumulatory niezabezpieczone przed wyciekami powinny zostać umieszczone w odpowiednim opakowaniu. Jeśli akumulator jest przymocowany w bezpieczny sposób do wózka inwalidzkiego lub do sprzętu ułatwiającego poruszanie się, może pozostać przytwierdzony do wózka (z odpowiednio zabezpieczonymi biegunami)

Sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem

Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub podobny sprzęt ułatwiający poruszanie się i wyposażony w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dopuszcza się przewóz zasilanych akumulatorowo wózków inwalidzkich lub podobnego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, wyposażonego w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem, jeśli wózek inwalidzki lub sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem, może być załadowany, przechowywany, składany i rozładowywany w pozycji pionowej. Akumulator może pozostać w wózku inwalidzkim. Zaciski akumulatora powinny być zabezpieczone przeciwko zwarciom. 
  Maksymalnie można przewieźć jeden zapasowy akumulator spełniający wymagania Special Provision A67 (mokra, nieciekła) lub dwie spełniające wymogi Special Provisions A123 (suchy akumulator) lub A199 (akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy).

Urządzenia mobilne z bateriami litowymi

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: W miarę możliwości akumulator litowo-jonowy należy demontować z urządzenia i przewozić w kabinie. Jeśli nie jest to możliwe, wózek inwalidzki lub urządzenie ułatwiające poruszanie się może zostać zabrane na pokład i odpowiednio zabezpieczone w ładowni samolotu z zainstalowanym akumulatorem. Jednak musi być wyłączone i ze złączami zabezpieczonymi przed zwarciem.

  Akumulatory do tych wózków inwalidzkich nie powinny mieć pojemności większej niż 300 Wh, a dla sprzętu, który jest wyposażony w dwa niezbędne do działania akumulatory, każdy z akumulatorów nie może przekraczać 160 Wh. Maksymalnie można przewozić w kabinie jeden dodatkowy, zapasowy akumulator, którego pojemność nie przekracza 300 Wh lub dwa zapasowe, jeśli pojemność żadnego z nich nie przekracza 160 Wh.

Naboje gazowe, butle i aerozole

Aerozole niepalne, nietoksyczne

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Całkowita ilość netto nieradioaktywnych i niepalnych artykułów medycznych lub toaletowych i nietoksycznych aerozoli nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 litrów, a ilość netto każdego z tych artykułów nie powinna przekraczać 0,5 kg lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być chronione nakładkami lub innym odpowiednimi środkami będącymi w stanie zapobiec przypadkowemu uwalnianiu zawartości. Aerozole niepalne, bez żadnego powiązanego ryzyka, przeznaczone do użytku sportowego lub osobistego.

Naboje gazowe, małe, niepalne

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: Dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: Dozwolone.
 • Wymagania: Maksymalnie 2 małe wkłady przeznaczone do samopompującego się urządzenia ochrony osobistej, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, takiego jak kamizelka ratunkowa. Nie więcej niż 2 urządzenia na pasażera oraz maksymalnie 2 zapasowe małe wkłady na urządzenie, nie więcej niż 4 wkłady o pojemności do 50 ml. Wymagana jest zgoda operatora.

Naboje gazowe do rozmaitych artykułów sportowych

 • Artykuły zakazane

Transport artykułów sportowych jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie mają one wewnątrz nabitego ładunku gazowego.

 

Ratowniczy plecak lawinowy

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia.
Pasażerowie mogą mieć jeden plecak ratunkowy na osobę, zawierający naboje ze sprężonym gazem lub pirotechnicznym mechanizmem spustowym zawierającym do 200 mg materiału aktywacyjnego. Plecak musi być spakowany w taki sposób, aby nie można go było przypadkowo aktywować. Poduszki powietrzne wewnątrz plecaków muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa.

Lokówki do włosów zawierające gaz węglowodorowy

Lokówki do włosów zawierające gaz węglowodorowy.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest wyłącznie przewóz jednej lokówki do włosów na pasażera. Używanie na pokładzie jest bezwzględnie zabronione. Przedmiot musi być odpowiednio zabezpieczony. Zabroniony jest przewóz uzupełniających pojemników z gazem.

Butle z gazem do protez

Małe butle z gazem niepalnym i nietoksycznym niezbędne do poruszania protez mechanicznych.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz małych butli z gazem niepalnym i nietoksycznym, niezbędnych do poruszania protez mechanicznych. Pozwolenie dotyczy również zapasowych butli o podobnych rozmiarach, jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiedniej ilości gazu na czas trwania podróży.

Produkty naukowe, zawodowe i osobiste

Artykuły medyczne lub toaletowe (nieradioaktywne)

Nieradioaktywne artykuły medyczne lub toaletowe (w tym aerozole), takie jak lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie oraz lekarstwa zawierające alkohol.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Całkowita ilość netto nieradioaktywnych i niepalnych artykułów medycznych lub toaletowych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 litrów, a ilość netto każdego z artykułów nie powinna przekraczać 0,5 kg lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być chronione nakładkami lub innym odpowiednimi środkami będącymi w stanie zapobiec przypadkowemu uwalnianiu zawartości.

Przedmioty wytwarzające ciepło

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz przedmiotów wytwarzających ciepło lub urządzeń z akumulatorami o zdolności do wytwarzania ekstremalnego ciepła, które po aktywacji mogłyby spowodować pożar (latarki podwodne i lutownice), jeśli element akumulatora wytwarzający ciepło zostanie osobno opakowany tak, aby zapobiec aktywacji podczas transportu. Wszelkie usunięte akumulatory powinny zostać zabezpieczone przeciwko zwarciom.

Napoje alkoholowe – zawartość alkoholu od 24 do 70%

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolony, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy:
  1) w przypadku zakupu poza lotniskiem, muszą przestrzegać limitów dotyczących przewożenia płynów na pokładzie.
  2) Kupione w sklepach wolnocłowych (na lotnisku) są zgodne z przepisami władz lokalnych ostatecznego miejsca przeznaczenia.
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolone jest przewożenie napojów alkoholowych zawierających powyżej 24% i poniżej 70% alkoholu. Każdy pasażer może przewieźć maksymalnie 5 litrów. Wszelkie napoje powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach.
 

Napoje alkoholowe – ponad 70% objętości alkoholu

 • Przedmiot zabroniony

Urządzenia permeacyjne

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest przewóz urządzeń permeacyjnych jako bagażu. Dopuszczalny jest wyłącznie przewóz tych przedmiotów jako ładunku (cargo). Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.

Opakowania izotermiczne zawierające schłodzony ciekły azot/ schłodzony całkowicie wchłonięty azot

Opakowania izotermiczne zawierające schłodzony ciekły azot.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz opakowań izotermicznych zawierających schłodzony ciekły azot (tzw. „dry shipper”), całkowicie wchłonięty przez materiał absorbujący, zawierających tylko bezpieczne produkty.

Detektory chemiczne

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz detektorów chemicznych pod warunkiem, że są one przewożone przez osoby posiadające odpowiednie zezwolenia i mające ze sobą szczegółową deklarację dot. przewożonego produktu.
 

Sprzęt do skydivingu

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Przewóz sprzętu do skydivingu musi odbywać się z wyłączonym systemem automatycznej aktywacji. W przypadku gdy produkt posiada akumulatory, powinny one zostać wyłączone, a ich bieguny powinny zostać odizolowane.

Nawozy, środki owadobójcze, farby, substancje utleniające

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest przewóz nawozów, środków owadobójczych, farb, substancji utleniających jako bagażu.

Zapałki lub małe zapalniczki

 • Przedmiot zabroniony

Niedozwolone jest przewożenie zapalniczek oraz gazu i paliwa płynnego do zapalniczek w bagażu podręcznym oraz w bagażu rejestrowanym. Zabronione są też zapałki odpalające się od każdej powierzchni, typu „Blue flame”, zapalniczki do cygar oraz zapalniczki wyposażone w baterie litowe.

Natomiast każdy pasażer może zabrać ze sobą pudełko zapałek lub małą zapalniczkę (niezawierającą ciekłego paliwa w stanie wolnym bądź skroplonego gazu) do użytku osobistego.

Suchy lód

Suchy lód (dwutlenek węgla w stanie stałym) użyty jako chłodziwo dla produktów łatwopsujących się lub uznanych za produkty niebezpieczne. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz suchego lodu w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg na osobę pod warunkiem, że bagaż (opakowanie) pozwala na uwalnianie się dwutlenku węgla w postaci gazowej. Bagaż rejestrowany musi być oznaczony napisem „suchy lód” lub „stały dwutlenek węgla” oraz wagą netto suchego lodu lub oznaczeniem zawartości 2,5 kg lub mniej suchego lodu. 

Żarówki

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone.
 • Wymogi: Jeśli są przewożone w oryginalnym opakowaniu i przeznaczone są do użytku domowego.
 

Torby bezpieczeństwa

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przewożenia między innymi toreb bezpieczeństwa, sejfów, worków pieniędzy zawierających niebezpieczne materiały, takie jak akumulatory litowe i/lub materiały pirotechniczne.

Przedmioty magnetyczne

Przedmioty magnetyczne powodujące odchylenie busoli mniejsze niż 2º.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Aby sprawdzić, czy dany produkt może być przewożony, prosimy umieścić go na podłodze, a następnie ustawić busolę w odległości 2 metrów od opakowania i sprawdzić, czy poruszyła się o więcej niż 2º. Jeśli dany materiał magnetyczny spowoduje odchylenie większe niż 2º, w takim wypadku nie może być przewożony.

Przedmioty medyczne

Butle z tlenem lub powietrzem w postaci gazowej

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia.

Butle z tlenem lub gazem do użytku medycznego są dozwolone podczas lotu tylko wtedy, gdy TAP Air Portugal nie jest w stanie zapewnić usługi na pokładzie. Aby zabrać te przedmioty na pokład, wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

Jeśli butle z tlenem są wymagane do użycia w miejscu docelowym, wymagana jest zgoda linii lotniczej.

W obu sytuacjach:

 • butla nie może przekraczać masy brutto 5 kg, a jej maksymalne ciśnienie 200 bar;
 • przedmioty te muszą być przewożone w dodatkowym opakowaniu, zatwierdzonym przez producenta, które chroni zawór wylotowy — osobiste pojemniki z tlenem w postaci puszek oraz systemy z ciekłym tlenem są zabronione.

Próbki niezakaźne w cieczy łatwopalnej

 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przewożenia próbek niezakaźnych, w cieczy łatwopalnej, jako bagażu. Jednakże takie przedmioty mogą być przewożone jako ładunek (cargo). Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.

Radioizotopowe rozruszniki serca

 • Przedmiot zabroniony
Zabrania się przewozu w bagażu podręcznym i rejestrowanym rozruszników serca lub innego rodzaju urządzeń medycznych, w tym zasilanych akumulatorami litowymi. Wyjątek stanowią urządzenia wszczepione pasażerowi.

Termometry lub barometry zawierające rtęć

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: dozwolony jest transport termometrów rtęciowych i barometrów, jeśli urządzenie jest przewożone przez przedstawiciela rządowego biura meteorologicznego lub podobnego państwowego organu. Przedmioty te muszą zostać umieszczone w wytrzymałym opakowaniu zewnętrznym ze szczelnym wewnętrznym opakowaniem lub torebką z wytrzymałego, odpornego na rtęć materiału, który uniemożliwi wydostanie się rtęci z opakowania bez względu na jego pozycję.

Termometr medyczny lub szpitalny

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz jednego termometru medycznego lub szpitalnego zawierającego rtęć na osobę, do użytku osobistego. Przedmiot musi być przewożony w swoim etui ochronnym.