Zdjęcie pomarańczowej torby na kółkach ze zdjęciem rentgenowskim jej wnętrza po lewej stronie. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje kilka przedmiotów: nóż, słuchawki, butelkę i szkło powiększające.
Bagaż na pokładzie

Niebezpieczne przedmioty

Twoje bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Na tej stronie znajdują się ważne informacje związane z zakazanymi przedmiotami i/lub przedmiotami podlegającymi ograniczeniom i mogącymi zagrażać bezpieczeństwu pasażerów znajdujących się na pokładzie naszych samolotów. 

Istnieją przedmioty, które są uważane za niebezpieczne i które można przewozić wyłącznie na określonych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z „Passenger Corner” IATA, gdzie znajdą Państwo pełną listę zakazanych przedmiotów. Informujemy, że niektóre z wymogów mogą różnić się w zależności od kraju oraz linii lotniczych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszelkie przewożone przedmioty powinny służyć wyłącznie do użytku własnego i domowego. Przewóz przedmiotów w ilościach handlowych musi odbywać się jako przewóz ładunku (cargo).

Broń elektryczna, amunicja i materiały wybuchowe

 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są, między innymi, broń elektryczna (na przykład paralizatory) zawierająca materiały wybuchowe, gazy pod ciśnieniem, akumulatory litowe.
 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są produkty pirotechniczne oraz przedmioty zawierające materiały wybuchowe, jak na przykład tzw. christmas crackers, petardy, sztuczne ognie i zimne ognie.
 • Przedmiot zabroniony
W bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym zabronione są urządzenia obezwładniające, takie jak, między innymi, gazy łzawiące, gazy pieprzowe, urządzenia zawierające substancje drażniące lub obezwładniające.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Przewóz w bezpiecznych opakowaniach. Dozwolony jest wyłącznie przewóz amunicji zgodnej z normą podklasy 1.4S (UN 0012 lub UN 0014) w ilości nieprzekraczającej 5 kg brutto na osobę. Takiego limitu amunicji przydzielonego więcej niż jednej osobie nie można przewozić łącznie w jednym lub kilku opakowaniach.

Akumulatory i sprzęt zawierający akumulatory lub paliwo

Tutaj znajdują się informacje, jaki sprzęt z baterią litową można przewozić w bagażu podręcznym oraz rejestrowanym.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz tzw. smart bags, jeśli ich akumulatory są wyciągane, a waga i wymiary odpowiadają wymogom. Dozwolony jest przewóz w bagażu rejestrowanym tzw. smart bags, jeśli zostały z nich wyjęte akumulatory, które zabrano ze sobą do kabiny (oraz jeśli spełniają wymogi dot. akumulatorów zapasowych).
Między innymi e-papierosy i inne podobne inhalatory, takie jak e-cygara czy e-fajki. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Każdy przedmiot musi być przewożony w bezpieczny sposób, przy wykorzystaniu niezbędnych środków zapobiegawczych, aby uniknąć mimowolnego zapłonu. Przewożone przedmioty muszą być schowane przez cały czas trwania lotu. Używanie lub ładowanie tych urządzeń i/lub akumulatorów na pokładzie samolotu jest zabronione.  
Akumulatory/baterie alkaliczne, akumulatory litowo-metalowe (do 2 gramów) lub jonowo-metalowe (do 100Wh). 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 20 sztuk);
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: Przedmioty, które służą głównie jako źródło zasilania, jak na przykład powerbanki, są uznawane za akumulatory zapasowe. Wszelkie akumulatory, w tym powerbanki, powinny zostać zabezpieczone osobno tak, aby uniknąć zwarcia, przy czym korzystanie z nich jest zabronione podczas lotu. Każdy pasażer może przewozić maksymalnie 20 akumulatorów zapasowych. Większe ilości wymagają pozwolenia.
Baterie litowe do urządzeń elektronicznych* lub PMED** (przenośne medyczne urządzenia elektroniczne) w podanym zakresie mocy:
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymagana zgoda przewoźnika;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: zabronione;
 • Wymogi: każdy pasażer może przewozić w bagażu podręcznym maksymalnie dwie (2) zapasowe baterie. Baterie tego typu należy zabezpieczyć osobno, aby uniknąć zwarć. Baterie powyżej 160 Wh lub 8 g mogą być przewożone wyłącznie jako ładunek lotniczy.

* akumulatory litowo-jonowe spełniają wymagania urządzeń elektronicznych i PMED (moc w zakresie od 100 Wh do 160 Wh lub od 2 g do 8 g).
** baterie metalowe spełniają tylko wymagania PMED (moc w zakresie od 2 g do 8 g).

Przewóz akumulatorów suchych o maksymalnym napięciu 12 V i mocy 100 Wh.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolony;
 • Wymogi: Każdy pasażer może przewieźć maksymalnie dwa zapasowe akumulatory. Tego typu akumulatory należy zabezpieczyć pojedynczo, aby uniknąć spięć. Akumulatory przekraczające podane limity parametrów należy przewozić jako Cargo.
Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające litowo-metalowe lub litowo-jonowe ogniwa lub akumulatory, włączając urządzenia medyczne takie jak przenośne koncentratory tlenu i konsumenckie urządzenia elektroniczne, jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i tablety, gdy są przewożone do użytku osobistego.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 15 sztuk);
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone (wymagane pozwolenie dla ilości większych niż 15 sztuk);
 • Wymogi: Zawartość litowo-metalizowana nie powinna przekraczać dwóch gramów, a w przypadku akumulatorów litowo-jonowych pojemność nie powinna przekraczać 100 Wh. Każdy pasażer może przewozić osobiste urządzenia elektroniczne w ilości nie przekraczającej 15 sztuk. Urządzenia przewożone w bagażu rejestrowanym muszą być wyłączone i zabezpieczone przed nieumyślnym uszkodzeniem / włączeniem.
W przypadku urządzeń elektronicznych z bateriami litowymi, w tym PED* (przenośne urządzenia elektroniczne) lub PMED** (przenośne medyczne urządzenia elektroniczne):
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymagana zgoda operatora;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymagana zgoda operatora;
 • Wymogi: za zgodą przewożnika pasażerowie mogą przewozić wymienione powyżej urządzenia elektroniczne i/lub baterie. Jeśli zostaną umieszczone w bagażu rejestrowanym muszą pozostać odłączone i zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia i/lub przypadkowego włączenia. Baterie powyżej 160 Wh lub 8 g mogą być przewożone wyłącznie jako ładunek lotniczy.

* akumulatory litowo-jonowe spełniają wymagania PED i PMED (moc w zakresie od 100 Wh do 160 Wh lub od 2 g do 8 g).
** baterie metalowe spełniają tylko wymagania PMED (moc w zakresie od 2 g do 8 g).

Urządzenia elektroniczne z akumulatorami spełniającymi wymogi dla zabezpieczenia przed wyciekiem (do 12 V i 100 Wh).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Pasażer może przewozić maksymalnie dwa zapasowe akumulatory. Akumulatory nie mogą mieć napięcia większego niż 12 V oraz pojemności większej niż 100 Wh.
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa nie można przewozić urządzeń rekreacyjnych zasilanych na baterie, takich jak elektryczne deskorolki, mini-segway, kołowe pojazdy balansujące i rowery elektryczne. Urządzenia te można jednak transportować – z bateriami lub bez – jako ładunek.
Uwaga:
- Przepis ten nie dotyczy urządzeń wspomagających poruszanie się przeznaczonych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Pasażerowie mogą przewozić swoje drony w torbie do przechowywania. W miarę możliwości pasażerowie powinni wyjąć akumulatory ze swoich urządzeń i przewozić je (odpowiednio zabezpieczone) w bagażu podręcznym.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz kuchenek polowych i pojemników, które zawierały łatwopalne, ciekłe paliwo, jeśli pojemniki na paliwo urządzenia zostały całkowicie opróżnione i w związku z tym podjęto wszelkie środki pozwalające na zapobieżenie jakiemukolwiek niebezpieczeństwu.
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przewozić tego typu przedmiotów. Można jednak przewieźć je jako ładunek. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.
Ogniwa paliwowe zasilające przenośne urządzenia elektroniczne (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i kamery wideo).
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Ogniwa: paliwowe należy wyjąć i przewozić w kabinie jako bagaż podręczny.

Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie i sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory

Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub podobny sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory niezabezpieczone przed wyciekiem. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dopuszcza się przewóz zasilanych akumulatorowo wózków inwalidzkich lub podobnego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, wyposażonego w akumulatory niezabezpieczone przed wyciekiem, jeśli wózek inwalidzki lub sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory, może być załadowany, przechowywany, składany i rozładowywany w pozycji pionowej. Akumulator może pozostać w wózku inwalidzkim. Zaciski akumulatora powinny być zabezpieczone przeciwko zwarciom; akumulatory niezabezpieczone przed wyciekami powinny zostać umieszczone w odpowiednim opakowaniu. Jeśli akumulator jest przymocowany w bezpieczny sposób do wózka inwalidzkiego lub do sprzętu ułatwiającego poruszanie się, może pozostać przytwierdzony do wózka (z odpowiednio zabezpieczonymi biegunami).
Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub podobny sprzęt ułatwiający poruszanie się i wyposażony w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dopuszcza się przewóz zasilanych akumulatorowo wózków inwalidzkich lub podobnego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, wyposażonego w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem, jeśli wózek inwalidzki lub sprzęt ułatwiający poruszanie się, wyposażony w akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem, może być załadowany, przechowywany, składany i rozładowywany w pozycji pionowej. Akumulator może pozostać w wózku inwalidzkim. Zaciski akumulatora powinny być zabezpieczone przeciwko zwarciom. 
  Maksymalnie można przewieźć jeden zapasowy akumulator spełniający wymagania Special Provision A67 (mokra, nieciekła) lub dwie spełniające wymogi Special Provisions A123 (suchy akumulator) lub A199 (akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy).

Akumulatory litowo-jonowe dla wózków inwalidzkich oraz innych urządzeń ułatwiających poruszanie się.

 • Bagaż rejestrowany: Tak.
 • Bagaż podręczny: Tak.
 • Wymagana zgoda przewoźnika: Tak.
 • Wymagania:
  • Typ akumulatora musi spełniać wymagania wszystkich testów zawartych w Podręczniku badań i kryteriów ONZ, część III, rozdział 38.3.
  • Styki baterii muszą być zabezpieczone przed możliwością wystąpienia zwarcia, np. poprzez umieszczenie go w odpowiednim pojemniku na akumulator.
  • Sama bateria musi:
   • być bezpiecznie umocowana do wózka inwalidzkiego bądź urządzenia ułatwiającego poruszanie się, a jej obwody elektryczne muszą być rozłączone zgodnie z instrukcjami producenta (np. poprzez odłączenie akumulatora lub odcięcie go za pomocą wyłącznika głównego);
   • zostać wyjęta przez użytkownika, jeśli urządzenie ułatwiające poruszanie się nie zapewnia odpowiedniej ochrony akumulatora; wyjęcie musi zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producenta.

  • Jeżeli zasilany z akumulatora wózek inwalidzki (lub inne urządzenie ułatwiające poruszanie się) został zaprojektowany w sposób przewidujący wyjęcie akumulatora na czas transportu albo też urządzenie ułatwiające poruszanie się nie zapewnia odpowiedniej ochrony akumulatora, to źródło zasilania należy wyjąć zgodnie z instrukcjami producenta. Pojemność wyjętego ogniwa nie może przekraczać 300 Wh.
  • W przypadku niewyjętego akumulatora (akumulatorów) nie ma ograniczeń co do jego energii podawanej w watogodzinach (Wh) dla zainstalowanego akumulatora (jednego lub większej ich liczby).
  • Pasażer może przewozić maksymalnie jeden akumulator zapasowy o energii nieprzekraczającej 300 Wh lub dwa akumulatory zapasowe o energii nieprzekraczającej 160 Wh każdy.
  • Wszystkie wymontowane oraz zapasowe akumulatory muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem (np. poprzez umieszczenie każdego ogniwa w opakowaniu ochronnym) i mogą być przewożone wyłącznie w kabinie pasażerskiej.
  • Wózek inwalidzki lub urządzenie ułatwiające poruszanie się można wówczas przewozić jako bagaż rejestrowany.

Naboje gazowe, butle i aerozole

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Całkowita ilość netto nieradioaktywnych i niepalnych artykułów medycznych lub toaletowych i nietoksycznych aerozoli nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 litrów, a ilość netto każdego z tych artykułów nie powinna przekraczać 0,5 kg lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być chronione nakładkami lub innym odpowiednimi środkami będącymi w stanie zapobiec przypadkowemu uwalnianiu zawartości. Aerozole niepalne, bez żadnego powiązanego ryzyka, przeznaczone do użytku sportowego lub osobistego.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: Dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: Dozwolone.
 • Wymagania: Maksymalnie 2 małe wkłady przeznaczone do samopompującego się urządzenia ochrony osobistej, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, takiego jak kamizelka ratunkowa. Nie więcej niż 2 urządzenia na pasażera oraz maksymalnie 2 zapasowe małe wkłady na urządzenie, nie więcej niż 4 wkłady o pojemności do 50 ml. Wymagana jest zgoda operatora.
 • Artykuły zakazane

Transport artykułów sportowych jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie mają one wewnątrz nabitego ładunku gazowego.

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia.
Pasażerowie mogą mieć jeden plecak ratunkowy na osobę, zawierający naboje ze sprężonym gazem lub pirotechnicznym mechanizmem spustowym zawierającym do 200 mg materiału aktywacyjnego. Plecak musi być spakowany w taki sposób, aby nie można go było przypadkowo aktywować. Poduszki powietrzne wewnątrz plecaków muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa.
Lokówki do włosów zawierające gaz węglowodorowy.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest wyłącznie przewóz jednej lokówki do włosów na pasażera. Używanie na pokładzie jest bezwzględnie zabronione. Przedmiot musi być odpowiednio zabezpieczony. Zabroniony jest przewóz uzupełniających pojemników z gazem.
Małe butle z gazem niepalnym i nietoksycznym niezbędne do poruszania protez mechanicznych.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz małych butli z gazem niepalnym i nietoksycznym, niezbędnych do poruszania protez mechanicznych. Pozwolenie dotyczy również zapasowych butli o podobnych rozmiarach, jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiedniej ilości gazu na czas trwania podróży.

Produkty naukowe, zawodowe i osobiste

Nieradioaktywne artykuły medyczne lub toaletowe (w tym aerozole), takie jak lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie oraz lekarstwa zawierające alkohol.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Całkowita ilość netto nieradioaktywnych i niepalnych artykułów medycznych lub toaletowych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 litrów, a ilość netto każdego z artykułów nie powinna przekraczać 0,5 kg lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być chronione nakładkami lub innym odpowiednimi środkami będącymi w stanie zapobiec przypadkowemu uwalnianiu zawartości.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz przedmiotów wytwarzających ciepło lub urządzeń z akumulatorami o zdolności do wytwarzania ekstremalnego ciepła, które po aktywacji mogłyby spowodować pożar (latarki podwodne i lutownice), jeśli element akumulatora wytwarzający ciepło zostanie osobno opakowany tak, aby zapobiec aktywacji podczas transportu. Wszelkie usunięte akumulatory powinny zostać zabezpieczone przeciwko zwarciom.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolony, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy:
  1) w przypadku zakupu poza lotniskiem, muszą przestrzegać limitów dotyczących przewożenia płynów na pokładzie.
  2) Kupione w sklepach wolnocłowych (na lotnisku) są zgodne z przepisami władz lokalnych ostatecznego miejsca przeznaczenia.
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolone jest przewożenie napojów alkoholowych zawierających powyżej 24% i poniżej 70% alkoholu. Każdy pasażer może przewieźć maksymalnie 5 litrów. Wszelkie napoje powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach.
 • Przedmiot zabroniony
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest przewóz urządzeń permeacyjnych jako bagażu. Dopuszczalny jest wyłącznie przewóz tych przedmiotów jako ładunku (cargo). Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.
Opakowania izotermiczne zawierające schłodzony ciekły azot.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz opakowań izotermicznych zawierających schłodzony ciekły azot (tzw. „dry shipper”), całkowicie wchłonięty przez materiał absorbujący, zawierających tylko bezpieczne produkty.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz detektorów chemicznych pod warunkiem, że są one przewożone przez osoby posiadające odpowiednie zezwolenia i mające ze sobą szczegółową deklarację dot. przewożonego produktu.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Przewóz sprzętu do skydivingu musi odbywać się z wyłączonym systemem automatycznej aktywacji. W przypadku gdy produkt posiada akumulatory, powinny one zostać wyłączone, a ich bieguny powinny zostać odizolowane.
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest przewóz nawozów, środków owadobójczych, farb, substancji utleniających jako bagażu.
 • Przedmiot zabroniony

Niedozwolone jest przewożenie zapalniczek oraz gazu i paliwa płynnego do zapalniczek w bagażu podręcznym oraz w bagażu rejestrowanym. Zabronione są też zapałki odpalające się od każdej powierzchni, typu „Blue flame”, zapalniczki do cygar oraz zapalniczki wyposażone w baterie litowe.

Natomiast każdy pasażer może zabrać ze sobą pudełko zapałek lub małą zapalniczkę (niezawierającą ciekłego paliwa w stanie wolnym bądź skroplonego gazu) do użytku osobistego.

Suchy lód (dwutlenek węgla w stanie stałym) użyty jako chłodziwo dla produktów łatwopsujących się lub uznanych za produkty niebezpieczne. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz suchego lodu w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg na osobę pod warunkiem, że bagaż (opakowanie) pozwala na uwalnianie się dwutlenku węgla w postaci gazowej. Bagaż rejestrowany musi być oznaczony napisem „suchy lód” lub „stały dwutlenek węgla” oraz wagą netto suchego lodu lub oznaczeniem zawartości 2,5 kg lub mniej suchego lodu. 
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone.
 • Wymogi: Jeśli są przewożone w oryginalnym opakowaniu i przeznaczone są do użytku domowego.
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przewożenia między innymi toreb bezpieczeństwa, sejfów, worków pieniędzy zawierających niebezpieczne materiały, takie jak akumulatory litowe i/lub materiały pirotechniczne.
Przedmioty magnetyczne powodujące odchylenie busoli mniejsze niż 2º.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: dozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Aby sprawdzić, czy dany produkt może być przewożony, prosimy umieścić go na podłodze, a następnie ustawić busolę w odległości 2 metrów od opakowania i sprawdzić, czy poruszyła się o więcej niż 2º. Jeśli dany materiał magnetyczny spowoduje odchylenie większe niż 2º, w takim wypadku nie może być przewożony.

Przedmioty medyczne

 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia.
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: wymaga pozwolenia.
 • Wymogi:
  • Osobiste butle z tlenem lub gazem do użytku medycznego podczas lotu są dozwolone tylko wówczas, gdy TAP Air Portugalia nie jest w stanie zapewnić niezbędnych usług na pokładzie. Aby zabrać te przedmioty na pokład, wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
  • Jeśli butle z tlenem są wymagane do użycia w miejscu docelowym, wymagana jest zgoda linii lotniczej.

W obu sytuacjach:

 • Butla nie może przekraczać masy brutto 5 kg, a jej maksymalne ciśnienie 200 bar;
 • Butla musi być transportowana w opakowaniu zewnętrznym zatwierdzonym przez producenta i chroniącym zawór wylotowy.
Uwagi:
- Transport ciekłego tlenu oraz osobistych butli z tlenem jest zabroniony.
- W trakcie lotów z/do/przez terytorium USA zabrania się wnoszenia na pokład osobistych produktów ze sprężonym tlenem.
- Mogą obowiązywać ograniczenia linii lotniczych lub transportu tlenu. Proszę skontaktować się z Centrum Obsługi TAP, aby dowiedzieć się o warunkach danego lotu.
 • Przedmiot zabroniony
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przewożenia próbek niezakaźnych, w cieczy łatwopalnej, jako bagażu. Jednakże takie przedmioty mogą być przewożone jako ładunek (cargo). Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę TAP Air Cargo.
 • Przedmiot zabroniony
Zabrania się przewozu w bagażu podręcznym i rejestrowanym rozruszników serca lub innego rodzaju urządzeń medycznych, w tym zasilanych akumulatorami litowymi. Wyjątek stanowią urządzenia wszczepione pasażerowi.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: wymaga pozwolenia;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: niedozwolone;
 • Wymogi: dozwolony jest transport termometrów rtęciowych i barometrów, jeśli urządzenie jest przewożone przez przedstawiciela rządowego biura meteorologicznego lub podobnego państwowego organu. Przedmioty te muszą zostać umieszczone w wytrzymałym opakowaniu zewnętrznym ze szczelnym wewnętrznym opakowaniem lub torebką z wytrzymałego, odpornego na rtęć materiału, który uniemożliwi wydostanie się rtęci z opakowania bez względu na jego pozycję.
 • Przewożenie w bagażu podręcznym: niedozwolone;
 • Przewożenie w bagażu rejestrowanym: dozwolone;
 • Wymogi: Dozwolony jest przewóz jednego termometru medycznego lub szpitalnego zawierającego rtęć na osobę, do użytku osobistego. Przedmiot musi być przewożony w swoim etui ochronnym.

Pełna lista zabronionych przedmiotów

Bagaż podręczny

 • Broń, broń palna i inne urządzenia miotające pociski – urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania poważnych obrażeń poprzez wystrzelenie pocisku, w tym:
  • broń palna wszelkiego rodzaju, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby;
  • pistolety-zabawki, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią;
  • części składowe broni palnej, z wyłączeniem celowników teleskopowych;
  • broń na sprężone powietrze i CO2, takie jak pistolety, pistolety na śrut, karabiny i pistolety na kulki łożyskowe;
  • pistolety sygnałowe i pistolety startowe;
  • łuki, kusze i strzały;
  • harpuny i włócznie;
  • proce i katapulty.

 • Urządzenia ogłuszające – urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym:
  • urządzenia do rażenia, takie jak paralizatory, tasery i pałki ogłuszające;
  • ogłuszacze i narzędzia do uboju zwierząt;
  • neutralizujące i obezwładniające chemikalia, gazy i aerozole, takie jak gaz obezwładniający, gaz pieprzowy, spray z papryki, gaz łzawiący, rozpylacze kwasowe i aerozole odstraszające zwierzęta. 

 • Przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią, których można użyć do spowodowania poważnych obrażeń, w tym:
  • przedmioty przeznaczone do siekania, takie jak siekiery, topory i tasaki;
  • czekany i szpikulce do lodu, – żyletki, – noże do kartonów;
  • noże z ostrzami powyżej 6 cm;
  • nożyczki z ostrzami większymi niż 6 cm mierząc od punktu podparcia;
  • sprzęt do sztuk walki z ostrym czubkiem lub ostrą krawędzią;
  • miecze i szable. 

 • Narzędzia budowlane – narzędzia, których można użyć w celu spowodowania poważnych obrażeń lub zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
  • łomy;
  • wiertarki i wiertła, w tym przenośne wiertarki akumulatorowe;
  • narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości większej niż 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta;
  • piły, w tym przenośne piły akumulatorowe;
  • palniki, pistolety do kotew i gwoździ. 

 • Narzędzia tępe – przedmioty, których można użyć do spowodowania poważnych obrażeń podczas uderzenia, w tym:
  • kije baseballowe i softballowe;
  • pałki, takie jak pałki billy, pałki blackjacks i pałki nocne;
  • sprzęt do sztuk walki. 

 • Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania poważnych obrażeń lub stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
  • amunicja;
  • spłonki;
  • detonatory i zapalniki;
  • repliki lub imitacje urządzeń wybuchowych;
  • miny, granaty i inne wojskowe zapasy materiałów wybuchowych;
  • fajerwerki i inne wyroby pirotechniczne;
  • generatory i naboje dymotwórcze;
  • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe. 

 

Bagaż rejestrowany

 • Materiały i urządzenia wybuchowe oraz zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
  • amunicja;
  • spłonki;
  • detonatory i zapalniki;
  • miny, granaty i inne wojskowe formy materiałów wybuchowych;
  • fajerwerki i inne wyroby pirotechniczne;
  • generatory i naboje dymotwórcze;
  • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Uwaga:
- Linia lotnicza zapewni pasażerom informacje dotyczące przedmiotów zabronionych przed przyjęciem i rejestracją (odprawą).
- Proszę zobaczyć tutaj pełną listę przedmiotów i artykułów zabronionych w kabinie i ładowni.
Ważne uwagi
Watogodziny (Wh) mogą zostać obliczone poprzez pomnożenie napięcia (V) przez amperogodzinę (Ah). Na przykład 12V x 5Ah = 60WH [V x mAh / 1000].

Zabrania się przewożenia na pokładzie samolotu substancji w proszku o wadze wynoszącej 350 g lub więcej. Zakaz ten nie obowiązuje produktów wydawanych na receptę, mleka w proszku dla dzieci i niemowląt, ludzkich szczątków lub pojemników zawierających proszek zakupionych w strefie wolnocłowej (Duty Free) oraz umieszczonych w odpowiedniej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia (Secure Tamper Evident Bag – STEB) i odpowiednio zamkniętej.
 
W przypadku lotów do i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pasażerowie mogą zostać poddani ponownemu sprawdzeniu bagażu podręcznego oraz szczegółowemu sprawdzeniu obuwia, jak i wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które ze sobą przewożą. Informujemy, że dla lotów do Stanów Zjednoczonych Ameryki obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu zapalniczek, zarówno w bagażu podręcznym jak i rejestrowanym.

Przewóz płynów na pokładzie jest dozwolony wyłącznie w pojemnikach o pojemności do 100 ml. W sumie każdy pasażer może przewozić ze sobą 1 litr płynów. Pojemniki te powinny zostać umieszczone w plastikowej, przeźroczystej torebce o wymiarach 19 cm x 20 cm z łatwym zamknięciem i otwarciem.

Zobacz wszystkie ograniczenia dotyczące transportu płynów, aerozoli i żeli tutaj.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania pozwolenia na przewóz danego przedmiotu lub wyjaśnienia wątpliwości.

Tematy powiązane

Ilustracja przedstawiająca wózek podróżny w pozycji pionowej.
Bagaż Rejestrowany

Podróżuj ze wszystkim, czego potrzebujesz na pokładzie samolotów TAP.

Dowiedz się więcej

Ilustracja z zielono-czerwoną deską surfingową.
Sprzęt sportowy

Sprawdź jakie warunki przewozu obowiązują i jak przygotować sprzęt do transportu.

Dowiedz się więcej

Ilustracja z flagą USA.
Podróż do USA

Sprawdź warunki obowiązujące dla podróży do Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się, jak możesz uzyskać pozwolenie i wszelkie niezbędne dokumenty.

Dowiedz się więcej

najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.