Bagaż na pokładzie

Zalecenia dotyczące bagażu

TAP Air Portugal przedstawia poniżej kilka praktycznych wskazówek dotyczących przewozu bagażu.
Specjalna deklaracja wartości

Pasażerowie mogą skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności, składając specjalną deklarację wartości i wnosząc dodatkową opłatę, nie później niż w momencie odprawy bagażu.

Warunki:
 • Deklarację należy wypełnić z wyprzedzeniem. Deklarację można pobrać tutaj (PDF, 0,5, PT, EN).
 • Całkowita kwota nadwyżki, która ma być zadeklarowana, nie może przekraczać 2500,00 USD lub równoważnej kwoty. TAP pobiera opłatę w wysokości 10% zadeklarowanej kwoty.
 • Deklaracja jest ważna tylko dla lotów obsługiwanych przez TAP Air Portugal.
 • Pasażerowie muszą zawsze mieć przy sobie deklarację i odpowiedni dowód wpłaty.
 • Należy złożyć osobne oświadczenie dla każdego pasażera.
 • Wszyscy pasażerowie, którzy chcą złożyć specjalną deklarację wartości, muszą przybyć na lotnisko co najmniej 3 godziny wcześniej, aby można było sprawdzić bagaż i niezbędną dokumentację.
 • Aby złożyć deklarację, pasażer musi przedstawić informacje o rezerwacji i dokument tożsamości.
 • Bagaż musi zostać zweryfikowany przez pasażera w dniu przylotu. Jeśli wystąpią nieprawidłowości dotyczące bagażu, należy to zgłosić w biurze rzeczy zgubionych i znalezionych podczas odbioru bagażu, przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu.


Ogólne zalecenia:

 • Bagaż powinien być zawsze odpowiednio oznakowany Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem oraz zamykany na klucz lub kłódkę.
 • Delikatne przedmioty, towary łatwo psujące się, pieniądze, kosztowności lub dokumenty nie powinny być transportowane w bagażu rejestrowanym.
 • Podczas sprawdzania swojego bagażu upewnij się, że wywieszka bagażowa pokazuje prawidłowe miejsce docelowe. W przypadku lotów do Europy z połączeniami w Lizbonie miejsce docelowe na wywieszce bagażowej powinno być Twoim ostatnim miejscem docelowym podróży.
 • Podczas odbioru bagażu upewnij się, że numer na etykiecie jest taki sam jak numer na wywieszce bagażowej.
 • Nie przepełniaj swoich toreb.
 • Skargi na temat nieprawidłowości dotyczących bagażu należy niezwłocznie zgłaszać do personelu TAP, gdy bagaże zostaną odebrane lub uznane za zaginione, przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu.
 • Prośby dla tego rodzaju sprzętu należy zawsze składać za pośrednictwem kasy biletowej TAP na lotnisku.

Dla Twojego bezpieczeństwa TAP radzi, aby nie przewozić bagażu należącego do innych osób, chyba że wiesz, co on zawiera.