Dokumenty

Zgoda lekarza

Zapoznaj się z informacjami i pobierz formularz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność odbycia podróży.

Abyśmy mogli świadczyć usług na jak najwyższym poziomie, zwracamy uwagę pasażerów na konieczność poinformowania linii lotniczych TAP o wszelkich problemach zdrowotnych. 

Jeśli cierpisz na poważną lub w jakikolwiek upośledzającą chorobę, koniecznie musisz dostarczyć formularz MEDIF (ang. Medical Information for Fitness to Travel, część 2) (PDF, 0.1Mb, en) wypełniony przez swojego lekarza.

Wypełniony formularz MEDIF należy przesłać faksem pod nr:

Jeśli potrzebujesz specjalnej asysty, koniecznie wypełnij również formularz „Zamówienie asysty dla osób niepełnosprawnych” i prześlij go na co najmniej 72 godziny przed planowym wylotem.

Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych problemów zdrowotnych możesz znaleźć w sekcji „Potrzeby specjalne”. Link do strony.

Jeśli nadal potrzebujesz dodatkowych informacji,  skontaktuj się z nami.