Obejmuje ochronę Covid-19
Podróżuj bez obaw. U nas są Państwo ubezpieczeni.

Ubezpieczenia podróżne

TAP i Chubb zawiązały partnerstwo w celu zapewnienia pasażerom opieki ubezpieczeniowej Chubb Travel Insurance.

Twoje ubezpieczenie podróżne obejmuje teraz ochronę przed COVID-19!

Zaktualizowaliśmy nasze ubezpieczenie podróżne, tak aby pokrywało ono koszty anulowania lotu lub wydatków medycznych ponoszonych za granicą w przypadku zarażenia się COVID-19 lub inną chorobą zakaźną. Więcej informacji na ten temat znaleźć można poniżej.

Chubb Travel Insurance pomaga w sytuacjach, w których może zaistnieć potrzeba anulowania lotu lub udzielenia pomocy medycznej podczas podróży.
Polisa ta obejmuje przypadki zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia bagażu oraz zapewnia pomoc związaną z niedogodnościami powstałymi podczas podróży.

Warunki ubezpieczenia podróży znaleźć można tutaj.

Kiedy i jak mogę uzyskać ubezpieczenie podróżne?


Ubezpieczenie podróżne można dodać do rezerwacji podczas nabywania lotu wraz z TAP przez internet. Jeden z kroków poprzedzających płatność jest związany z ochroną ubezpieczeniową i właśnie tam możesz uwzględnić tę opcję (w zależności od rodzaju podróży, daty jej rozpoczęcia oraz czasu trwania). 

Jeśli wraz z Tobą podróżuje dziecko w wieku do 2 lat, to jest ono bezpłatnie uwzględniane w polisie ubezpieczenia podróżnego. Ubezpieczenie Chubb Travel Insurance jest dostępne dla mieszkańców każdego kraju, którego dotyczy oferta serwisu oraz dla pasażerów w wieku 64 lat lub młodszych.

Oto trzy najważniejsze powody, dla których warto mieć Ochronę podróżną:

1. Odwołanie podróży i Ochrona przed przerwaniem podróży zapewniają refundację odwoływanej rezerwacji z przyczyn takich, jak choroba, obrażenia ciała itp.
2. Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nagłych wypadków natury medycznej
3. Czynna przez całą dobę Infolinia Pomocy w nagłych wypadkach, telefoniczna pomoc w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami podczas podróży lub nagłego wypadku natury medycznej.
Ubezpieczenia obejmują:
  • Koszty anulowania do wysokości limitu polisy + kosztu lotu w przypadku zdiagnozowania u Ciebie wywoływanej koronawirusem choroby COVID-19 (lub innej choroby zakaźnej), co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem testu PCR (lub jego odpowiednika) oraz potwierdzenia niemożności podróżowania przez lekarza;
  • Koszty skrócenia podróży w przypadku zdiagnozowania choroby COVID-19 (lub innej choroby zakaźnej), co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem testu PCR (lub jego odpowiednika) oraz potwierdzenia niemożności podróżowania przez lekarza;
  • Koszty medyczne i powrotu do kraju w przypadku zdiagnozowania choroby COVID-19 (lub innej choroby zakaźnej), co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem testu PCR (lub jego odpowiednika) oraz potwierdzenia niemożności podróżowania przez lekarza;Uwzględnienie chorób zakaźnych oznacza pewność, że inne podobne choroby oraz wszelkie przyszłe odmiany Covid-19 są objęte naszą ochroną ubezpieczeniową.
Ważne informacje
Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz warunkami ubezpieczenia podróżnego.
Uwaga: nie zapewniamy ochrony ubezpieczeniowej, jeśli w momencie dokonywania rezerwacji organy państwowe w twoim kraju wydały nowe ostrzeżenia przed podróżą do wybranego przez ciebie miejsca docelowego.

Często zadawane pytania

Numer, pod który należy zadzwonić mając wykupione ubezpieczenie CHUBB, w oparciu o lokalizację i godziny otwarcia można sprawdzić tutaj (PDF, 0.2 MB, EN).