Treść

Urządzenia elektroniczne

Na pokładzie samolotu możesz używać swojego komputera, laptopa lub smartfona. Sprawdź zasady korzystania z urządzeń elektronicznych na pokładzie!

Korzystaj ze swoich urządzeń elektronicznych podczas lotu

TAP zezwala pasażerom na korzystanie podczas podróży ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych.

Należy jednak pamiętać, aby urządzenia były ustawione na „tryb samolotowy” (lub inny o takiej samej funkcji).

Od momentu zamknięcia drzwi samolotu pasażerów obowiązuje zakaz używania funkcji przesyłu danych, i sieci bezprzewodowej, które powinny zostać wyłączone. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń łączących się z siecią.

Podczas startu i lądowania laptopy i inne cięższe przenośne urządzenia elektroniczne (np. czytniki DVD) powinny być umieszczone w schowku nad siedzeniem. Dozwolone jest korzystanie z kieszeni na siedzeniach, o ile przenośne urządzenie elektroniczne mieści się całkowicie w takiej kieszeni, a łączna waga przedmiotów znajdujących się w niej nie przekracza 1,36 kg.

Przenośne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone, kiedy znajduje się w schowku. Należy je również wyłączyć zawsze, gdy poprosi o to personel pokładowy.

Z jakich urządzeń nie można korzystać w trakcie lotu

Ze względów bezpieczeństwa TAP zabrania pasażerom używania następujących urządzeń:

  • Walkie-talkie i przenośne radia;
  • Bezprzewodowe elementy wyposażenia komputera;
  • Zabawki zdalnie sterowane
  • Sprzęt stereo, w tym radio kieszonkowe (AM/FM);
  • Urządzenia nadające sygnały radiowe i inne podobne urządzenia, przenośne odbiorniki telewizyjne;
  • Papierosy elektroniczne (mogą być one przewożone na pokładzie w bagażu podręcznym, nie wolno ich jednak używać);