Opóźnienia i odwołania lotów

Czy zdarzyło Ci się opóźnienie, odwołanie lub zmiana terminu lotu? Zapoznaj się ze swoimi możliwościami i przysługującymi Ci prawami.

Czego należy się spodziewać w przypadku odwołania lub zmiany lotu?

 • Powiadomienie o opóźnieniu lub odwołaniu lotu prześlemy pocztą e-mail i/lub za pomocą SMS-a;
 • W przypadku odwołania lotu automatycznie zarezerwujemy dla Państwa miejsce na następny dostępny lot;
 • Jeśli nowy lot nie będzie odpowiedni, a rezerwacja na to pozwala, wyślemy na podany adres e-mail link umożliwiający samodzielną zmianę lotu;
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zarezerwować te same miejsca, które zostały wybrane podczas pierwotnej rezerwacji;
 • W przypadku noclegu zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu do czasu dostępności lotu alternatywnego.
   
 • W zależności od czasu oczekiwania na lot alternatywny zaoferujemy posiłki i napoje;
 • W przypadku odwołań i opóźnień dłuższych niż 3 godziny wypłacimy odszkodowanie określone w rozporządzeniu 261/2004, jeśli zakłócenie nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami:
  • odwołania/opóźnienia wynoszące 2 godziny lub więcej — w przypadku lotów na dystansie do 1500 km;
  • odwołania/opóźnienia wynoszące 3 godziny lub więcej — w przypadku lotów na dystansie od 1500 do 3500 km;
  • odwołania/opóźnienia wynoszące 4 godziny lub więcej — w przypadku wszystkich lotów na dystansie ponad 3500 km.

Co należy zrobić?

 • Sprawdzić status swojego lotu na naszej stronie internetowej: flytap.com – "Informacje o locie
 • Sprawdzić, czy dotarły powiadomienia wysłane przez nas pocztą e-mail lub SMS-em. Powinny one zawierać link do platformy internetowej, na której można zarządzać podróżą i wybrać alternatywny lot;
 • Możliwe będzie znalezienie alternatywnej trasy podróży i poinformowanie nas o podjętej decyzji przez ww. platformy internetowe;
 • Jeśli wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy, nie zawiera linku, prosimy o skontaktowanie się z naszym Centrum kontaktowym;
 • Unikanie kolejek i tłumów: zamiast odprawy na lotnisku można wybrać odprawę mobilną;
 • Warto zadbać, aby przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku przejść co najmniej 45 minut przed planowanym terminem odlotu;
 • W przypadku lotu międzynarodowego należy przejść przez kontrolę paszportową na co najmniej 60 minut przed zaplanowanym czasem odlotu.

 

Sposoby rekompensaty

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o okres dłuższy niż 3 godziny, które nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, prosimy o przesłanie roszczenia za pośrednictwem opcji Porozmawiaj z nami, aby uzyskać odszkodowanie:

 • W gotówce — kwota określona w rozporządzeniu 261/2004, zgodnie z liczbą kilometrów i czasem opóźnienia lub zgodnie z czasem oczekiwania na nowy zaproponowany lot alternatywny:
  • 125 EUR do 250 EUR na wszystkie loty na dystansie do 1500 kilometrów,
  • od 200 EUR do 400 EUR w przypadku wszystkich lotów na odległość przekraczającą 1500 kilometrów w obrębie UE oraz wszystkich innych lotów na dystansie od 1500 do 3500 kilometrów,
  • 300 EUR do 600 EUR w przypadku wszystkich lotów niewymienionych w pkt. a) lub b).
 • W formie kuponu.

Więcej informacji na temat praw pasażerów i rozporządzenia 261/2004 można znaleźć w Ogólnych warunkach przewozu.

 

W przypadku, gdy nie zostało zaoferowane zakwaterowanie w hotelu, a pasażer nie znajduje się w miejscu odlotu w trakcie oczekiwania na alternatywny lot, zapewniamy zwrot następujących wydatków:

 • Zakwaterowanie w hotelu;
 • Posiłki i napoje, jeśli nie zaoferowano bonów na ten cel;
 • Transport między lotniskiem a hotelem / prywatnym miejscem zakwaterowania (w razie potrzeby);
 • Dwie rozmowy telefoniczne lub opłaty za dostęp do internetu w celu skontaktowania się z osobami nie przebywającymi na lotnisku.

Jak ubiegać się o zwrot nieoczekiwanych wydatków?

Prosimy o przejście tutaj i podanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko pasażera — należy wskazać, których pasażerów dotyczy wniosek o zwrot;
 • Informacje o locie — należy podać numer, datę, miejsce wylotu i miejsce przylotu dla pierwszego lotu, którego dotyczy zakłócenie (opóźnienie/odwołanie);
 • Numer biletu — należy podać numery biletów wszystkich pasażerów, których dotyczy wniosek o zwrot;
 • Należy dołączyć rachunki za poniesione wydatki (np.koszty hotelu, transportu, wyżywienia, połączeń telefonicznych i dostępu do internetu);
 • Aby płatność została przetworzona, należy załączyć wyciąg bankowy z danymi konta oraz imieniem i nazwiskiem.

Gdy pasażer podejmie decyzję o rezygnacji z podróży, może złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za niewykorzystane połączenia:

 • W przypadku odwołania lotu;
 • W przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 godzin.

 

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za bilet

W przypadku anulowania lub opóźnienia lotu przekraczającego 5 godzin, zwrot zostanie dokonany na rachunek powiązany z metodą płatności użytą do zakupu biletu i będzie wynosić 100% kwoty zapłaconej za bilet.

Wniosek o zwrot pieniędzy można złożyć tutaj.

Wydatki bezzwrotne

 • W przypadku zdecydowania się na podróż z innego miejsca odlotu lub do innego miejsca docelowego niż te, które zostały wskazane w pierwotnej rezerwacji, koszty podróży między tymi lokalizacjami, koszty wynajmu samochodu, opłaty parkingowe itp. nie zostaną przez nas pokryte;
 • Wydatki po przylocie do miejsca docelowego (np.zakwaterowanie w hotelu, transport itp.);
 • Koszty zakwaterowania w hotelu, jeżeli odwołanie lotu nastąpiło w miejscu rozpoczęcia podróży;
 • Wszelkie wydatki, które zostaną uznane za nieuzasadnione, nie zostaną zwrócone.
 1. Datę ważności vouchera można znaleźć w polu „Ważne do”;
 2. Ważność vouchera obejmuje opłacenie podróży i/lub usług TAP;
 3. Voucher można wykorzystać podczas dokonywania zakupu online pod adresem flytap.com;
 4. Podczas jednego zakupu dokonywanego online można wykorzystać do trzech kuponów;
 5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niedopłaty, możliwe jest wykorzystanie maksymalnie dwóch voucherów. Pozostałą część kwoty należy uiścić kartą kredytową lub inną metodą płatności dostępną podczas dokonywania płatności za zakup online;
 6. W przypadku pojawienia się konieczności wykorzystania więcej niż trzech voucherów na ten sam zakup online lub jeśli suma wartości trzech voucherów nie wystarcza na opłacenie całego zakupu, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym Contact Center;
 7. Kwota kuponu nie musi być wykorzystana od razu, można robić z niej użytek częściowo do momentu wykorzystania całkowitej wartości;
 8. Jeden voucher można wykorzystać w wielu transakcjach. Jeżeli wartość nowego biletu lub usługi jest niższa niż wartość vouchera, to pozostała kwota będzie później dostępna i może zostać wykorzystana do opłacenia podróży i/lub usług TAP;
 9. Voucher można wykorzystać do opłacenia nowego biletu lub usługi dla innej osoby niż jego posiadacz;
 10. Niedozwolona jest odsprzedaż kredytów zapewnianych przez kupon. 
W przypadku zaistnienia potrzeby skontaktowania się z naszym Contact Center proszę sprawdzić tutaj, jaki kontakt będzie najbardziej odpowiedni.
najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.