PODRÓŻ ZE ZWIERZĘTAMI

Psy asystujące są mile widziane na pokładzie TAP

W TAP psy są jedynymi zwierzętami towarzyszącymi dozwolonymi na pokładzie. Ich przewóz jest bezpłatny i z reguły odbywa się w kabinie.
Psy zapewniające wsparcie emocjonalne

TAP zaprzestaje przyjmowania rezerwacji na przewóz zwierząt zapewniających wsparcie emocjonalne (SVAN), wykorzystywanych do celów terapeutycznych, od których nie wymaga się jakiegokolwiek szkolenia poza podstawowym, od dnia 15 stycznia 2021 roku.

Gwarantuje jednak wykonanie tej usługi dla rezerwacji dokonanych do tego dnia.

Dowiedz się, jakie typy psów asystujących można przewozić na pokładzie:

Psy asystujące na pokładzie naszych samolotów muszą mieć co najmniej 10 tygodni należeć
Psy należące do kategorii zwierząt asystujących (SVAN) i przechodzące szkolenie w zakresie wykonywania zadań pomocniczych dla właściciela/opiekuna, takich jak np:
1
Pies przewodnik
2
Pies słuchający
3
Pies służbowy

Dopuszcza się transport psa będącego w trakcie szkolenia, o ile towarzyszy mu trener lub rodzina zastępcza. Jako rodzinę zastępczą uznaje się rodzinę, w której pies przebywa w trakcie socjalizacji i adaptacji do życia z ludźmi i która posiada odpowiednie zaświadczenie.

Czego potrzebujesz, aby odbyć podróż ze swoim psem asystującym?

W celu odbycia podróży liniami lotniczymi TAP z psem asystującym należy każdorazowo:
 • Zamówić taką usługę przy kasie lub za pośrednictwem tego formularza co najmniej 48 godzin przed lotem;
 • Zapewnić należyte oznaczenie psa jako psa asystującego (SVAN);
 • Przedłożyć w momencie dokonywania rezerwacji zaświadczenie o ukończeniu szkolenia1 przez psa wystawione przez zatwierdzoną placówkę;2
 • Zapewnić psu paszport zwierzęcia wydany przez lekarza weterynarii, potwierdzający identyfikację i szczepienia przeciwko wściekliźnie lub, w krajach, które nie wydają paszportów zwierzęcych, urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia.
 • Zagwarantować spełnienie prawnych wymogów sanitarnych;
 • Zagwarantować spełnienie zobowiązań związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Przed transportem zwierzęcia asystującego (SVAN) do Wielkiej Brytanii, prosimy o kontakt z lotniskiem docelowym (poniżej znajdują się dane kontaktowe lotnisk Heathrow, Gatwick i Manchester).

Pasażer ma obowiązek posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do przewozu zwierzęcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Psy przewodniki i psy towarzyszące (strona w języku angielskim). Po wylądowaniu konieczne jest poczekanie na pomoc wmiejscu docelowym. Dzięki temu cała dokumentacja zostanie potwierdzona przed opuszczeniem samolotu.

Kontakt dla usług wsparcia na lotniskach  Heathrow, Gatwick i Manchester:

Lotnisko Heathrow (LHR)
Kontroler zwierząt: ARC Heathrow
Telefon: +44 (0) 208 745 7894
E-mail: Harc@cityoflondon.gov.uk 
Strona WWW: https://www.cityoflondon.gov.uk/animal-reception-centre

Lotnisko Gatwick (LGW)
Kontroler zwierząt: ARC Heathrow
Telefon: + 44 (0) 129 355 5580
E-mail: office@animalaircare.co.uk 
Strona WWW: https://www.animalaircare.co.uk 

Manchester Airport (MAN)
Kontroler zwierząt: ABM (Kierownik dyżurny)
Telefon: + 44 (0) 758 447 6200
Strona WWW: https://www.manchesterairport.co.uk/pet-travel-scheme 

1Potwierdzenie ukończenia szkolenia przez psa jako psa asystującego następuje poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia opatrzonego wyróżniającymi znakami przez krajowy lub międzynarodowy ośrodek szkolenia psów asystujących. Placówka taka wydaje zaświadczenie identyfikujące rodzinę zastępczą oraz zaświadczenie o odbywaniu szkolenia przez psa asystującego.

2W przypadku lotów do/z USA nie jest konieczne okazywanie tego certyfikatu.

Jak przewieźć psa asystującego?

Psy asystujące podróżują zawsze w kabinie pasażerskiej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu pasażerów i zwierząt, psy służbowe muszą być przewożone w następujących warunkach:
 • Bez transportera, u stóp właściciela.
 • Zawsze na smyczy.
 • Nie zajmując miejsca dla pasażera.
 • Nie mogą poruszać się po kabinie.
Czy mają Państwo inne pytania związane z transportem psów asystujących?
  Przeczytaj nasze FAQ.

Informacje te dotyczą wyłącznie niekomercyjnego przewozu psów uznanych za zwierzęta asystujące (SVAN). Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących przywozu i wywozu zwierząt, powinieneś skontaktować się z odpowiednimi ambasadami lub konsulatami.

TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do odmowy zgody, jeśli zwierzę wykazuje oznaki choroby, agresję, brak higieny lub inne nienormalne cechy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Linie lotnicze TAP spełniają następujące obowiązujące przepisy:
- Rozporządzenie UE nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw pasażerów o ograniczonej zdolności ruchowej;
- Kodeks Przepisów Federalnych, rozdział 382, Amerykańskiego Departamentu Transportu, obowiązujący od 13 maja 2009 r., mający zastosowanie do pasażerów podróżujących do/z USA.