Na ciemnożółtym tle stoją trzy zwierzęta zwrócone w stronę patrzącego, widoczne są tylko ich pyski i plecy. Po lewej stronie czarny pies z zamkniętymi oczami, językiem wystającym z otwartego pyska, pośrodku szary kot, a po prawej stronie beżowy pies, oba z otwartymi oczami.
PODRÓŻ ZE ZWIERZĘTAMI

Przewieziemy Twoje zwierzęta bezpiecznie

W TAP przewozimy zwierzęta w kabinie lub luku bagażowym, w zależności od gatunku, wiek, wielkości i wagi, ale zawsze z maksymalnym bezpieczeństwem i komfortem. Dokonaj rezerwacji z wyprzedzeniem i upewnij się, że transport Twojego zwierzęcia jest możliwy podczas Twojej kolejnej podróży.

Zarezerwuj bilet dla swojego pupila

Nasza usługa transportu zwierząt uzależniona jest:
 • dostępności miejsca w samolocie.
 • od kabiny, w której podróżuje pasażer, oraz od typu samolotu.
 • od zgody na wwóz zwierzęcia do kraju docelowego.
 • od rodzaju zwierzęcia oraz łącznej masy całkowitej zwierzęcia i transportera.
 • wiek zwierzęcia — musi mieć co najmniej 12 tygodni (10 tygodni w przypadku podróży do terenie Portugalii kontynentalnej, Azorów, Madery i Hiszpanii lub w przypadku transportu w kabinie).

Z tego względu o tę usługę należy poprosić podczas rezerwowania podróży lub przed lotem, najlepiej co najmniej 48 godzin przed odlotem.

Należy pamiętać, że informacje na tej stronie dotyczą lotów obsługiwanych przez TAP Air Portugal. Jeśli Pański/Pani lot ma połączenie z inną linią lotniczą, proszę skontaktować się z nami w celu sprawdzenia możliwości przewiezienia zwierzaka tą firmą.

Aby dowiedzieć się, czy można zarezerwować bilet na przewóz zwierzęcia domowego na dany lot, gdzie zwierzę będzie przewożone i jaką kwotę należy zapłacić za transport, należy podać następujące informacje przy zamawianiu usługi:

Gatunek (gatunki) i liczba zwierząt do transportu
Na naszych trasach tylko psy i koty mogą być przewożone w kabinie lub w luku bagażowym. Pozostałe gatunki zwierząt przewożone są przez TAP Air Cargo.

Każdy pasażer może przewozić łącznie w kabinie i luku maksymalnie pięć zwierząt domowych1 (zależnie od dostępności).
Ilustracja złożona z kilku elementów: po lewej zielono-czerwony elastyczny transporter, po prawej zielony sztywny transporter, otoczone trzema przykładowymi czerwonymi liniami pokazującymi szerokość, długość i wysokość.
Wymiary i rodzaj transportera (LxWxH)
Powiedz nam, w jakim rodzaju transportera chcesz przewieźć swoje zwierzę, oraz wskaż jego długość, szerokość i wysokość.

W kabinie dozwolone są tylko miękkie transportery. Jeśli posiadasz sztywny transporter, zwierzę będzie musiało podróżować w luku bagażowym.
Ilustracja złożona z kilku elementów: po lewej stronie zielono-czerwone elastyczne nosidełko z zielonym kotem w środku oraz czerwonym kółkiem, znajdującym się w prawym górnym rogu nosidełka, na którym jest napisane białym kolorem „max. 8 kg”. Po prawej sztywny zielony kontener z zielonym psem w środku oraz czerwonym okręgiem w prawym górnym rogu, w którym znajduje się napis „max. 45 kg”.
Waga całkowita przewozu (transporter + zwierzę)
Łączna waga zwierzęcia i transportera decyduje o tym, czy twój najlepszy przyjaciel pójdzie z tobą do kabiny, czy do luku bagażowego.

Jeśli waga całkowita nie przekracza 8 kg, zwierzę będzie przewożone w kabinie. Zwierzęta + transportery o większej wadze będą przewożone w luku bagażowym.
1Liczbę tę można przekroczyć jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków: celem przewozu jest udział w zawodach, wystawach lub wydarzeniach sportowych, a także treningi przygotowujące do tych wydarzeń; przedstawiono pisemny dowód rejestracji na te wydarzenia lub potwierdzenie ze stowarzyszenia je organizującego; zwierzęta, o których mowa, mają ponad 6 miesięcy.
Uśmiechnięty beżowy pies znajdujący się w czerwonym elastycznym kontenerze, z którego wystaje tylko jego głowa.
Co jest potrzebne, aby latać ze zwierzęciem domowym?

Należy zastosować się do wszystkich wymogów zdrowotnych i przedstawić wszystkie obowiązkowe dokumenty, które mogą się różnić w zależności od miejsca rozpoczęcia i zakończenia lotu, a także zapewnić wszystkie obowiązkowe warunki podróżowania, które zależą od miejsca docelowego. Aby uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili, należy sprawdzić dokumentację i warunki dotyczące danego zwierzęcia i rodzaju lotu:

Wymagania zdrowotne i dokumenty wymienione poniżej są obowiązkowe w przypadku wszystkich niekomercyjnych przewozów zwierząt domowych podczas lotów pomiędzy Portugalią kontynentalną a Regionami Autonomicznymi Azorów i Madery.

 • W przypadku kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, niezależnie od wieku, oraz psów do 3 miesiąca życia: należy przedstawić świadectwo zdrowia wydane przez lekarza weterynarii, które gwarantuje, że zwierzę w dniu badania klinicznego nie wykazywało oznak chorób typowych dla tego gatunku i było w stanie podróżować do miejsca docelowego;
 • W przypadku psów powyżej 3 miesiąca życia: należy przedstawić książeczkę zdrowia lub paszport z dowodem ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Przed szczepieniem obowiązkowa jest identyfikacja elektroniczna;
 • Koty urodzone 25 października lub później 2019 r. muszą zostać zidentyfikowane elektronicznie w ciągu 120 dni od urodzenia. Koty urodzone przed 25 października 2019 muszą zostać elektronicznie zidentyfikowane do 25 października 2022.

 

Paszport zwierzęcia nie jest obowiązkowy.

Zawsze wskazane jest odrobaczenie przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym.

Wymienione poniżej wymagania zdrowotne i dokumenty są obowiązkowe dla wszystkich niekomercyjnych przewozów zwierząt domowych na trasach pomiędzy państwami członkowskimi UE1 lub niektórymi europejskimi państwami trzecimi2, które wydają paszport dla zwierząt towarzyszących Unii Europejskiej.

 • Identyfikacja za pomocą mikroczipa: zwierzę musi posiadać mikroczip umożliwiający jego identyfikację. Zwierzęta identyfikowane za pomocą tatuażu są dozwolone tylko wtedy, gdy tatuaż został wykonany przed dniem 07.03.2011 r. i po przedstawieniu pisemnego dowodu.
 • Paszport dla zwierząt towarzyszących UE: musi być wydany przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwy organ kraju pochodzenia i potwierdzać identyfikację zwierzęcia oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Ważne szczepienie przeciw wściekliźnie: musi być wykonane w dniu lub po dniu umieszczenia mikroczipa.

Wyjątek: w przypadku zwierząt domowych w wieku od 10 do 12 tygodni podróżujących do Portugalii kontynentalnej, Azorów, Madery i Hiszpanii lub przewożonych w kabinie konieczne będzie jedynie przedstawienie następujących dokumentów:

Biuletyn Zdrowia dla psów i kotów.

Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza weterynarii.

1Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
2Andora, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Watykan.

Przed podróżą lotniczą ze zwierzęciem domowym z państw członkowskich UE1 sugerujemy, aby zawsze sprawdzać u lekarza weterynarii lub w Dyrekcji Generalnej ds. Żywności i Weterynarii wymagania i dokumenty niezbędne do niekomercyjnego przewozu zwierząt domowych, dla konkretnej daty i miejsca docelowego lotu2.

Ponadto pragniemy poinformować, że w przypadku lotów odlatujących spoza UE, dla których punktem przesiadkowym lub miejscem docelowym jest Portugalia, wypełnienie i przesłanie formularza powiadomienia o przybyciu jest obowiązkowe. Formularz należy złożyć możliwie jak najwcześniej i nie później niż 48 godzin przed przylotem. W celu otrzymania formularza oraz danych kontaktowych, pod które należy go wysłać, należy kliknąć tutaj

Przedstawiamy jednak pewne wymagania i dokumentację niezbędną dla niektórych z naszych najpopularniejszych kierunków:

Loty do Wielkiej Brytanii:

Loty z Wielkiej Brytanii:

 • Identyfikacja za pomocą mikrochipa: zwierzę musi mieć wszczepiony mikrochip, który umożliwia jego identyfikację.
 • Ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie: Musi być wykonane podane w dniu szczepienia mikrochipu lub po dacie wszczepienia, nie wcześniej niż 21 dni od daty podróży. Szczepionkę podaje się zwierzętom po 12 tygodniach życia.
 • Paszport dla zwierząt domowych Unii Europejskiej3: musi zostać wydany przez lekarza weterynarii upoważnionego przez organ właściwy dla kraju pochodzenia i zaświadczać o identyfikacji zwierzęcia oraz szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 • Świadectwo zdrowia zwierzęcia (AHC)4: dokument musi być wydany przez urzędowego lekarza weterynarii uznanego przez Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) bądź przez władze szkockie lub walijskie. Należy potwierdzić u swojego lekarza weterynarii, czy spełniają ten wymóg. Świadectwo zdrowia zwierząt jest ważne przez dziesięć dni od daty wystawienia.

Loty do Brazylii:

 • Wymagana ważna dokumentacja: wjazd zwierząt domowych do Brazylii jest dozwolony wyłącznie za okazaniem międzynarodowego świadectwa weterynaryjnego, dlatego europejski paszport dla zwierząt domowych nie jest ważny. Z wyjątkiem psów i kotów, wszystkie inne zwierzęta wwożone do kraju jako ładunek za pośrednictwem TAP Air Cargo muszą posiadać zezwolenie na przywóz wydane przez Ministerstwo ds. Rolnictwa, Zwierząt i Zasobów Żywności.  
 • Przewóz ptaków na lotnisko Guarulhos: Przewóz ptaków na Lotnisko Guarulhos (São Paulo) powinien być realizowany jako cargo.
 • Więcej informacji na temat transportu zwierząt drogą lotniczą do Brazylii znajdziesz w linkach informacyjnych poniżej:
 • Loty łączone obsługiwane przez GOL i Azul: Pasażerowie, którzy przewożą zwierzęta w luku bagażowym (Live Animal in Hold) lub w kabinie (PETC) i którzy mają loty łączone na terenie Brazylii, obsługiwane przez GOL (G3) i Azul (AD), nie są dopuszczeni. Zasada ta dotyczy wszystkich lotów obsługiwanych przez te firmy.

Loty z Brazylii do UE:

 • Międzynarodowe świadectwa weterynaryjne (IVC): Od pierwszego listopada 2022 wszystkie świadectwa IVC dla krajów UE, Norwegii i Szwajcarii muszą być wydane elektronicznie.5 Wszystkie informacje można znaleźć tutaj.
 • W przypadku przewozu zwierząt z Brazylii do Unii Europejskiej należy zapoznać się z tym dokumentem (PDF, 31 KB, EN) w zakresie wymagań.

 Loty do Irlandii:

 • Pasażerowie pochodzący z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy wwożą zwierzęta na lotnisko w Dublinie drogą lotniczą, muszą poinformować irlandzkie władze weterynaryjne co najmniej 24 godziny przed przylotem zwierząt. Wejście na pokład należy prowadzić tylko w przypadku potwierdzenia weryfikacji przez nadzór weterynaryjny. Proszę zapoznać się ze szczegółami dla danego kraju w Portal Pet Travel.
1Z wyjątkiem Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino i Watykanu, które uznają paszport zwierzęcia towarzyszącego Unii Europejskiej.
2Obowiązkiem pasażera jest uzyskanie informacji i posiadanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przewozu zwierzęcia. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami i dokumentacją sanitarną niezbędną do wwozu do Portugalii zwierząt z krajów spoza Unii Europejskiej.
3Obowiązuje na loty z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej pod warunkiem, że paszport został wydany do dnia 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DGAV.
4Ważny na loty z Wielkiej Brytanii do krajów poza Unią Europejską lub dla krajów Unii Europejskiej, w przypadku zwierząt, które nie mają paszportu zwierzęcia wydanego do 31 grudnia 2020. Więcej informacji można znaleźć w zasadach wjazdu zwierząt pochodzących z Wielkiej Brytanii do Portugalii.
5Świadectwa e-IVC dla zwierząt domowych, których miejscem docelowym są Niemcy, Włochy, Szwecja lub Holandia (lub są przewożone przez te kraje) muszą być certyfikowane. W innych krajach UE nie jest wymagana żadna certyfikacja, a jedynie cyfrowy podpis oficjalnego lekarza weterynarii Vigiagro/MAPA.

Kabina czy luk bagażowy? Dowiedz się, gdzie Twój pupil będzie podróżował

Podczas naszych lotów zwierzęta przewożone są w kabinie lub luku bagażowym, w zależności od gatunku, wielkości i wagi. Zapoznaj się z dwoma formami przewozu, cenami i warunkami, które muszą być spełnione w każdym z nich:

Transport zwierząt domowych w kabinie

W kabinie pasażerskiej przewozić można tylko psy i koty. Muszą one znajdować się w miękkim transporterze o wadze całkowitej (zwierzę/zwierzęta + transporter) do 8kg / 17lbs. Transporter powinien być umieszczony w przestrzeni pod siedziskiem, która ma wymiary 45x30x23cm. Wszystkie zwierzęta domowe (z wyjątkiem psów asystujących) przekraczające tę wagę będą musiały być przewożone w luku bagażowym.

Transport zwierząt domowych w kabinie jest uzależniony od gatunku, wielkości i wagi transportowanego zwierzęcia, jak również od dostępności miejsca w samolocie i zgody na wjazd do kraju docelowego. Jeżeli podróż obejmuje więcej niż jedną linię lotniczą, wymagane jest potwierdzenie przewozu przez wszystkich stosownych przewoźników.

Maksymalna waga całkowita (zwierzę + transporter): 8 kg / 17 lbs
Wymiary przestrzeni, w której umieszcza się transporter: 45x30x23cm 

Koszty przewozu w kabinie

Rodzaj trasy  Kanał rezerwacji1  Kwota do zapłaty
Loty krajowe (Portugalia) Online 

40 EUR / 48 USD / 61 CAD

8.000 mil

Inny 

45 EUR / 58 USD / 72 CAD

9.000 mil

Europa, Maroko, Tunezja i loty między Akrą a São Tomé Online 

70 EUR / 88 USD / 111 CAD

14.000 mil

Inny  

75 EUR / 95 USD / 114 CAD

15.000 mil

Loty międzykontynentalne  Online

150 EUR / 185 USD / 235 CAD

30.000 mil

Inny 

160 EUR / 199 USD / 239 CAD

32.000 mil

1Online: Za pośrednictwem FlytTAP i biur podróży (online lub w punkcie stacjonarnym).
Inny: Można zarezerwować tę usługę w lokalnym punkcie obsługi (w mieście lub na lotnisku) lub na przykład za pośrednictwem naszego Centrum kontaktu.

Powyższe wartości oznaczają ceny za trasę i są naliczane w walucie lokalnej, zgodnie z obowiązującym kursem wymiany.
Usługi te nie podlegają zwrotowi pieniędzy.

Cenę transportu zwierząt w kabinie obowiązującą dla danej podróży można sprawdzić podczas procesu rezerwacji, a następnie w zakładce „Zarządzaj Rezerwacją” na flyTAP. Ceny mogą się różnić w zależności od kanału, z którego dokonuje się zakupu, z jakim wyprzedzeniem dokonuje się zakupu, daty podróży, miejsca wylotu i miejsca docelowego oraz rodzaju dodatkowych usług.

W przypadku transakcji przeprowadzanych poza Europą, w ramach których używane są rozmaite waluty lokalne, kwota usługi zostanie przeliczona ze stałej ceny w USD na walutę lokalną (za wyjątkiem Kanady).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu pasażerów i zwierząt, transport zwierząt domowych w kabinie musi spełniać następujące warunki:
 • W kabinie mogą być przewożone jedynie psy i koty.
 • Każdy pasażer może przewozić tylko jedną walizkę/miękką torbę do przewozu zwierząt i może ona pomieścić maksymalnie dwa zwierzęta tego samego gatunku.
 • Przewóz psów/kotów w kabinie Klasy Business podczas lotów długodystansowych (z wyjątkiem psów asystujących podczas niektórych z tych lotów) nie jest dozwolony.
 • Transporter do przewozu w kabinie musi:
  • Być miękki.
  • TMieć wystarczająco dużo miejsca, aby zwierzę (lub zwierzęta) mogło się w nim poruszać.
  • Być wodoszczelny (do zatrzymywania płynów zwierzęcych).
  • SByć umieszczony pod siedzeniem z przodu, tak aby nie utrudniać przejścia w kabinie.
 • Zwierzę:
  • Musi mieć co najmniej 10 tygodni.
  • TMusi znajdować się w całości wewnątrz transportera przez cały czas trwania lotu (w tym głowa i ogon).
  • Musi być czyste, zdrowe i wolne od zapachów.
  • Nie może zajmować miejsca siedzącego, ani poruszać się po kabinie.
  • Nie może zagrażać ani przeszkadzać pasażerom.
  • Jeśli jest płci żeńskiej, nie może być w ciąży.
TAP zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu zwierzęcia domowego w kabinie i przeniesienia go do luku bagażowego, jeżeli uzna, że nie zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do tego rodzaju transportu.

Przykłady miękkich nosidełek dozwolonych w kabinie

Ilustracja przedstawia niebieskookiego, brązowego psa w jasnoszarym, miękkim transporterze z czarnymi rączkami. Kobieca dłoń trzyma górną rączkę transportera, który jest uniesiony i lekko otwarty, co pozwala psu wystawić głowę.
Przykład 1
Ilustracja przedstawia białego psa siedzącego w szaro-czarnym, miękkim transporterze. Transporter stoi na białej powierzchni, a jego boczna komora jest otwarta, co pozwala psu wystawić głowę.
Przykład 2

Transport zwierząt domowych w luku bagażowym

Tylko psy i koty mogą być przewożone w luku bagażowym, we własnym sztywnym transporterze, pod warunkiem, że ich łączna waga (transporter + zwierzę/zwierzęta) wynosi:
 • 32 kg / 70 lbs, podczas lotów do, z lub przez USA, Węgry, Francję i Holandię.
 • 45kg / 99lbs, w przypadku innych kierunków. 
 • Przewóz psów i kotów o większej wadze jest już uważany za transport typu cargo i będzie musiał odbywać się za pośrednictwem TAP Air Cargo. Transport zwierząt domowych w luku bagażowym jest uzależniony od gatunku i wagi przewożonego zwierzęcia, jak również od dostępności miejsca na pokładzie samolotu i zgody na wjazd do kraju przylotu.  

  Maksymalna waga całkowita (zwierzę + transporter): 32 kg / 70 lbs lub 45 kg / 99 lbs (w zależności od kierunku)"

Koszty transportu w luku bagażowym

Rodzaj trasy Kwota do zapłaty przy wadze zwierzęcia do 32kg / 70 lbs Kwota do zapłaty przy wadze zwierzęcia od 32 kg (70 lbs) do 45 kg (99 lbs)
Loty krajowe (Portugalia) 80 EUR / 101 USD / 121 CAD 130 EUR / 162 USD / 195 CAD
16.000 mil 26.000 mil
Europa, Maroko, Tunezja, Izrael i loty między Akrą a São Tomé 120 EUR / 149 USD / 188 CAD 230 EUR / 282 USD / 358 CAD
20.000 mil 40.000 mil
Loty międzykontynentalne 230 EUR / 282 USD / 358 CAD 300 EUR / 367 USD / 466 CAD
40.000 mil 60.000 mil
Powyższe wartości oznaczają ceny za trasę i są naliczane w walucie lokalnej, zgodnie z obowiązującym kursem wymiany.
Usługi te nie podlegają zwrotowi pieniędzy.

Ceny mogą się różnić w zależności od kanału, z którego dokonuje się zakupu, z jakim wyprzedzeniem dokonuje się zakupu, daty podróży, miejsca wylotu i miejsca docelowego oraz rodzaju dodatkowych usług.

W przypadku transakcji przeprowadzanych poza Europą, w ramach których używane są rozmaite waluty lokalne, kwota usługi zostanie przeliczona ze stałej ceny w USD na walutę lokalną (za wyjątkiem Kanady).
Aby zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo i komfort, muszą być spełnione następujące warunki:
 • Pojemnik do transportu:
  • Musi być twardy i nadawać się do transportu zwierząt.
  • Musi być wykonany z wytrzymałego materiału, posiadać zamki i elementy mocowania na drzwiach oraz śruby z nakrętkami po bokach łączące górną i dolną część pojemnika.
  • Musi mieć dobrą wentylację (przynajmniej z 3 stron).
  • Musi mieć podłogę wyłożoną materiałem chłonnym, takim jak maty sanitarne, koce lub poduszki, które zatrzymują płyny zwierzęcia (słoma i gazety nie są dozwolone).
  • Musi zostać dostarczony do stanowiska odprawy lub punktu nadania, gdzie odprawia się pasażerów, a następnie zostanie umieszczony w wentylowanej części ładowni.
  • Skrzynie nie mogą mieć kółek. Jeśli mają kółka, należy je zdjąć.

 • Pasażer odpowiedzialny za zwierzę musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  • Należy skontaktować się z firmą i poczekać na potwierdzenie dostępności przewozu zwierzęcia w luku bagażowym.
  • Proszę zapewnić wystarczającą ilość pożywienia i wody na całą podróż, zgodnie z potrzebami zwierzęcia, gdyż nie ma możliwości dokarmiania zwierząt podczas postojów w transporcie.
   Pojemniki na wodę i żywność muszą być przymocowane do drzwi i dostępne od zewnątrz, mieć zaokrąglone narożniki i być wykonane z nietoksycznego materiału. W szczególności pojemnik na wodę powinien być na tyle głęboki, aby zapobiec rozlewaniu się wody. Na dłuższe wyjazdy można do skrzynki można dołączyć zewnętrzny pojemnik (np. plastikową butelkę), dzięki czemu zwierzę będzie miało wodę na całą podróż.

 • Zwierzę:
  • Musi mieć co najmniej 12 tygodni (10 tygodni w przypadku podróży do terenie Portugalii kontynentalnej, Azorów, Madery i Hiszpanii).
  • Musi być w stanie stać wewnątrz boksu z całkowicie podniesioną głową, nie dotykając górnej części boksu.
  • Musi być w stanie obrócić się w boksie i wygodnie położyć.
  • Nie może nosić kagańca ani smyczy, nie wolno też pozostawiać tych przedmiotów w pojemniku.
  • Nie może być brachycefaliczny (psy lub koty, które z powodu krótkiego, płaskiego pyska mają określone ograniczenia w oddychaniu, więc ich życie byłoby zagrożone ze względu na średnie temperatury w ładowni — od 10ºC do 19ºC).
  • Nie może przekroczyć, wraz z pojemnikiem, wagi 32 kg / 70 funtów w przypadku lotów z, do lub z przesiadką w następujących krajach: USA, Węgry, Francja i Holandia.
  • Nie może przekroczyć, wraz z pojemnikiem, wagi 45 kg / 99 funtów w przypadku lotów z, do lub z przesiadką we wszystkich innych krajach.

Wyjątek: W tej samej skrzyni transportowej można przewozić do 3 zwierząt tego samego typu, jeśli ich wiek nie przekracza sześciu miesięcy, a maksymalna waga każdego z nich nie przekracza 14 kg.

Podczas lotów z Lizbony do Luandy wszystkie zwierzęta muszą być przewożone w luku bagażowym.

Przykłady twardych pudełek dozwolonych w ładowni

Ilustracja przedstawia biało-brązowego psa leżącego w szaro-białym, twardym transporterze z pomarańczowym zamknięciem i mocowaniem drzwi. Transporter leży na podłodze wyłożonej białymi płytkami, a metalowe przednie drzwiczki są otwarte, co pozwala psu wyglądać z transportera.
Przykład 1
Ilustracja przedstawia biało-czarnego psa siedzącego na żółtym kocu, wewnątrz twardego, brązowo-różowego transportera z białym zamknięciem i mocowaniem drzwi. Transporter stoi na szarej podłodze, a metalowe przednie drzwiczki są otwarte, co pozwala psu wyjrzeć z transportera.
Przykład 2

Przykłady twardych pudełek niedozwolone w ładowni

Ilustracja przedstawia twardy transporter, szary u góry i biały u dołu, z białymi plastikowymi drzwiczkami. Transporter stoi na białej powierzchni.
Przykład 1
Ilustracja przedstawia twardy transporter, jego górna część i drzwiczki są białe, a dół niebieski. Transporter stoi na chodniku.
Przykład 2
Ilustracja przedstawia biało-beżowego psa siedzącego w twardym, czarnym, metalowym transporterze. Transporter stoi na białej powierzchni.
Przykład 3
Warunki mające zastosowanie w przypadku, gdy masa zwierzęcia wraz z transporterem przekracza maksymalną dopuszczalną masę: 45 kg / 99 lbs lub 32 kg / 70 lbs w przypadku lotów do, z lub przez Stany Zjednoczone, Węgry, Francję i Holandię. W tych przypadkach muszą być spełnione następujące warunki: 
 • Zwierzę musi mieć co najmniej 12 tygodni (10 tygodni w przypadku Azorów, Madery i Hiszpanii).
 • Przewóz musi być wykonywany na trasie opisanej na bilecie pasażera.
 • Zwierzę jest dostarczane do transportu na 4 godziny przed wylotem. Warunki/godziny dotyczące przyjęcia zwierzęcia mogą się różnić w zależności od miejsca wylotu.
 • Pasażer doręcza wszystkie niezbędne dokumenty i jest odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty pobierane w miejscu wylotu i przylotu.
 • TAP zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, jakim lotem zwierzę jest przewożone.
 • Zabroniony jest również transport zwierząt brachycefalicznych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z TAP Air Cargo.
psów kotów
Affenpinscher Kot burmski
American Bully Kot egzotyczny
Amerykański staffordshire terrier / „Amstaff” Himalayan / Colourpoint
Bokser
Kot perski
Boston Terrier Scottish Fold
Buldog (wszystkie typy)
 
Cavalier King Charles  
Chihuahua
 
Chin japoński / Spaniel japoński
 
Chow Chow
 
English Toy Spaniel / Prince Charles Spaniel
 
Gryfonik brukselski
 
Lhasa Apso
 
Mastif (wszystkie typy) / Cane Corso
 
Mops (wszystkie typy)
 
Pekińczyk
 
Shar Pei / Chinese Shar Pei
 
Shih-Tzu
 
Spaniel tybetański
 
Staffordshire Bull Terrier / „Staff”
 

Uwaga

Wyżej wymienione zwierzęta lub krzyżówki zwierząt są akceptowane, jeżeli:

 • Dostarczono dokumentację weterynaryjną stwierdzającą, że zwierzę zostało poddane zabiegowi chirurgicznemu mającemu na celu poprawę jego kondycji i/lub nie wykazuje cech rasy.
 • W przypadku krzyżówki należy dostarczyć dokumentację weterynaryjną stwierdzającą, że zwierzę nie wykazuje cech oryginalnych ras.
Ilustracja przedstawiająca transporter CR82 dla potencjalnie niebezpiecznych zwierząt, w odcieniach zieleni, z czerwonymi otworami kratki wentylacyjnej. Przednia płyta przesuwna z dwoma otworami wentylacyjnymi jest uchylona.

Psy niektórych ras można uznać za potencjalnie niebezpieczne, a ich transport podlega specjalnym zasadom. Aby przetransportować psa jednej z tych ras lotem TAP (w wieku 6 miesięcy lub starszego), konieczne jest użycie specjalnej drewnianej lub metalowej klatki — kontenera CR82. Zwierzęta asystujące (SVAN) nie podlegają tej zasadzie. Poniżej podane są rasy psów uważane za potencjalnie niebezpieczne:

 • Mastif brazylijski;
 • Dog argentyński;
 • Amerykański pitbulterier;
 • Rottweiler;
 • Tosa inu.

Przykłady twardych boksów dozwolonych w ładowni dla zwierząt ras potencjalnie niebezpiecznych

Ilustracja przedstawia metalowy transporter przeznaczony specjalnie do przewozu potencjalnie niebezpiecznych ras. Transporter o nazwie CR82 jest w całości wykonany z metalu i stoi na białej powierzchni.
Przykład 1
Ilustracja przedstawia drewniany transporter, specjalnie zaprojektowany do przewożenia potencjalnie niebezpiecznych ras psów. Transporter o nazwie CR82 ma osiatkowane drzwiczki wejściowe i stoi na ciemnej, drewnianej podłodze.
Przykład 2
Ważne informacje na temat transportu zwierząt w luku bagażowym

TAP Air Portugal nie zaleca używania środków uspokajających lub znieczulających, ponieważ obniżają one ciśnienie krwi. To zaś, szczególnie na dużych wysokościach, może być zabójcze dla zwierząt podróżujących w luku bagażowym samolotu.

Podane stawki opłat za przewóz zwierząt w luku bagażowym obowiązują tylko dla wylotu z Portugalii. W innych krajach mogą obowiązywać inne stawki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z TAP Air Cargo.

Transport zwierząt domowych podczas lotów z międzylądowaniami

Jeśli podróżujesz wraz ze swoim ulubieńcem rejsem z przesiadką, to musisz pamiętać, że:
 • W zależności od trasy i łącznej masy całkowitej (zwierzę + pojemnik bądź torba transportowa), zwierzę może zostać zmuszone do przebycia części trasy w kabinie, a pozostałej części w luku bagażowym – tak jest w przypadku lotów między Stanami Zjednoczonymi a Europą (na przykład trasa Nowy Jork – Lizbona – Madryt).
 • Jeśli warunki przewozu zwierzęcia nie są takie same na całej trasie – czyli jeśli w trakcie części przelotu odbywa się on w kabinie, a podczas innej w luku bagażowym – to należy zapewnić sobie 3 godziny przerwy pomiędzy lotami w celu zadbania o wszelkie kwestie proceduralne podczas przesiadki oraz należytą staranność w ich realizacji.
 • Jeśli zwierzę podróżuje w kabinie, a na drugiej trasie jest przenoszone do ładowni, należy zapewnić transporter dla zwierzęcia jeszcze w miejscu rozpoczęcia podróży.
Ograniczenia transportowe

1 - Loty z wylotem lub przesiadką w London Gatwick: nie ma możliwości przewozu zwierzęcia jako bagażu podręcznego lub rejestrowanego.

Aby przewieźć swojego zwierzaka, możesz skorzystać z usługi TAP Air Cargo; w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z działem cargo.

2 - Loty do Wielkiej Brytanii: nie ma możliwości przewożenia zwierzęcia w kabinie lub luku bagażowym jako bagażu, zarówno w przypadku lotów bezpośrednich, jak i transferów. 

3 - Zezwolenia na import psów do USA – ograniczenia

Psy z krajów wysokiego ryzyka z pozwoleniami na import tych zwierząt wydanymi przez CDC (enter for Disease Control and Prevention - Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom), wjeżdżać do USA tylko na jednym z tych lotnisk: Anchorage, Atlanta, Boston, Chicago (ORD), Dallas (DFW), Detroit, Honolulu (IAH), Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nowy Jork (JFK), Newark, Filadelfia, San Francisco, San Juan, Seattle i Waszyngton (Dulles).

Zasady te mają zastosowanie w stosunku do krajów sklasyfikowanych przez CDC jako kraje wysokiego ryzyka wścieklizny u psów. Dotyczy to także psów, które nie pochodzą z kraju wysokiego ryzyka, ale przebywały w nim w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających podróż.

Psy z krajów wysokiego ryzyka posiadające licencje importowe CDC mogą wjeżdżać do USA tylko przez zatwierdzone lotniska.

Zawieszenie to nie dotyczy psów importowanych z krajów o niskim lub zerowym ryzyku wścieklizny ani obywateli USA i legalnych rezydentów powracających ze zwierzętami – pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania.

Wszystkie aktualne informacje na temat wymagań dotyczących przywozu psów do USA są dostępne na tej stronie CDC.

4 - Przepisy dotyczące transportu psów z przyciętymi uszami 

Od dnia 1 września 2023 r. na obszarze Irlandii zabronione jest przycinanie lub usuwanie w całości uszu psom bez uzasadniającej to diagnozy, konieczności leczenia obrażeń, chorób lub infekcji.

W związku z tym przewóz takiego zwierzęcia wymagać będzie posiadania zaświadczenia wystawionego przez miejscowego lekarza weterynarii, stwierdzającego, że uszy usunięto w ramach określonych działań leczniczych. Wniosek o stosowną zgodę należy złożyć elektronicznie na co najmniej 5 dni przed podróżą.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na następujących stronach: regulacje prawne dotyczące przycinania uszu psom 2023 oraz informacje na temat importu.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Miles&Go Pets - Zdobywaj mile ze swoim czworonożnym przyjacielem
Jeśli jesteś klientem programu TAP Miles&Go, możesz zgromadzić do 500 mil za loty TAP ze swoim zwierzakiem.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Czy masz inne pytania związane z transportem zwierząt domowych?
Przeczytaj nasze FAQ.

Zwierzę domowe, zwane również zwierzęciem towarzyszącym, to zgodnie z prawem każde zwierzę należące do człowieka, które zamieszkuje z nim w celach służbowych i rozrywkowych i nie jest objęte żadnymi przepisami zakazującymi jego posiadania. Ze względu na zakres tego pojęcia TAP zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu zwierząt domowych, jeżeli uzna, że nie są spełnione warunki niezbędne do ich przewozu w kabinie lub w luku bagażowym.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie niekomercyjnego przewozu zwierząt domowych. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących przywozu i wywozu zwierząt, powinieneś skontaktować się z odpowiednimi ambasadami lub konsulatami.

Informacje na tej stronie dotyczą lotów obsługiwanych przez TAP Air Portugal. Jeśli Twój lot ma połączenie w innej linii lotniczej, skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia możliwości przewozu Twoich zwierząt domowych tą linią lotniczą.

najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.