Regulamin Założenia Konta TAP

Niniejszy dokument stanowi Regulamin założenia Konta TAP, ustanowiony przez Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (dalej zwane jako „TAP Air Portugal” lub „TAP”), związany z założeniem i korzystaniem z Konta TAP, udostępnianego naszym Klientom i Użytkownikom na stronach internetowych, w aplikacjach i/lub w miejscach cyfrowej obecności TAP Air Portugal.

Zakładając Konto TAP, wyraża Pani/Pan zgodę na niniejszy Regulamin założenia Konta, jak również na nasze Ogólne Warunki i Politykę użytkowania, naszą Politykę prywatności oraz Polityka Plików Cookie, oraz wszystkie szczegółowe warunki każdej z zamawianych usług lub funkcji. Jeśli nie zgadza się Pani/Pan z postanowieniami niniejszego Regulaminu, prosimy nie kontynuować procesu zakładania konta oraz zaprzestać korzystania z Konta TAP.

Niniejsza wersja Regulaminu założenia Konta TAP jest zgodna z jego najnowszą i obecnie obowiązującą wersją.

TAP Air Portugal może zmieniać lub usuwać części niniejszego Regulaminu przy dowolnej okazji i bez uprzedniego zawiadomienia. Jakiekolwiek nowe zasady i/lub zmiany dokonane w Regulaminie założenia Konta TAP stają się wiążące dla wszystkich Klientów TAP Air Portugal w momencie swojej publikacji. Należy do wyłącznej odpowiedzialności Klienta i Użytkownika bycie poinformowanym i regularne sprawdzanie niniejszego Regulaminu założenia Konta oraz innych istniejących warunków, polityk i regulaminów. Poprzez korzystanie z Konta TAP wyraża on zgodę na jakiekolwiek dokonane w nich zmiany.

Jakiekolwiek korzystanie z Konta TAP lub z udostępnianych na nim funkcji i usług, które łamie postanowienia niniejszego Regulaminu założenia Konta lub Ogólnych warunków użytkowania usługi, może, między innymi, spowodować w konsekwencji utratę lub zawieszenie praw do użytkowania, jak również usunięcie dostępu do obszaru zastrzeżonego. TAP Air Portugal zastrzega sobie przy tym prawo do przystąpienia do usunięcia rejestru Klienta lub Użytkownika oraz jego Konta TAP.

Wszystkie prawa dotyczące stron internetowych i aplikacji TAP Air Portugal oraz jej obecności cyfrowej są zastrzeżone.

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Konto TAP, zarządzane przez linie lotnicze TAP Air Portugal, to usługa online przeznaczona dla Klientów i Użytkowników TAP Air Portugal. Jego celem jest udostępnienie szeregu usług, funkcji, ofert i promocji Klientom i Użytkownikom, którzy w swojej Strefie Klienta maja możliwość skorzystania z nich i uzyskania do nich dostępu na indywidualnych warunkach.

Jakiekolwiek zmiany zachodzące w markach posiadanych przez TAP Air Portugal nie mają wpływu na wcześniej zawarte z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy.

Założenie Konta TAP jest darmowe.

Założenie Konta TAP oferuje Klientowi i Użytkownikowi możliwość uzyskania dostępu, po zalogowaniu, do Strefy Klienta, w której w prosty i spersonalizowany sposób znajdzie on wiele istotnych funkcji i informacji. W ten sposób ma on do swojej dyspozycji szereg treści i opcji, które ułatwiają nie tylko dostęp, ale również interakcję z naszymi usługami, produktami i z zarządzaniem swoimi rezerwacjami TAP.

Konto TAP można założyć na stronie www.flytap.com lub poprzez nasze aplikacje dostępne na iOS i Android

Więcej usług, funkcji, zalet i korzyści po założeniu Konta TAP. Po zalogowaniu udostępniamy szereg spersonalizowanych opcji i ofert, które wychodzą naprzeciw preferencjom Klienta i Użytkownika, a do których w łatwy sposób można uzyskać dostęp online w dowolnym miejscu, przede wszystkim za pomocą urządzeń mobilnych.
 
Spośród szeregu zalet i korzyści założenia Konta TAP, wyróżniamy:

Zarządzanie Profilem

Można edytować dane na swoim profilu, wskazywać swoje preferencje, zarządzać wiadomościami, które chce się otrzymywać drogą mailową, SMS lub powiadomienia Push, zarządzać swoimi rezerwacjami oraz, poprzez wyrażenie swojej zgody, zezwalać na dostosowywanie ofert, które będziemy udostępniać, jak również korzystać z procesu wybierania oraz rezerwacji miejsc w szybszy i sprawniejszy sposób.

Zarządzaj prywatnością

W tej sekcji profilu można zarządzać wiadomościami, które chce się otrzymywać od TAP Air Portugal.

Dzięki temu można w dowolnym miejscu subskrybować lub cofnąć subskrypcję jednego z dostępnych newsletterów, który dostaje się drogą mailową, jak również powiadomień Push lub wiadomości SMS.

Subskrybując wiadomości TAP Air wyraża Pani/Pan zgodę na nasze Warunki subskrypcji newsletterów.

Zarządzanie preferencjami

Pozwala TAP Air Portugal na oferowanie treści, kampanii lub promocji zgodnych z Pani/Pana zainteresowaniami. W swojej Strefie Klienta można wybrać preferowane tematy, umożliwiając w ten sposób spersonalizowane ofert, udostępnianych przez nas podczas poruszania się przez Panią/Pana po naszej stronie internetowej.

Zarządzanie rezerwacją

Po zalogowaniu się na swoje Konto TAP oraz korzystając ze swojego kodu rezerwacji, ma Pani/Pan dostęp do wszystkich dokonanych na swoim profilu rezerwacji, którymi można zarządzać w szybki i łatwy sposób.

Ponadto istnieje możliwość dostępu do ogólnego wykazu wszystkich lotów, zarezerwowanych online, za pomocą urządzenia mobilnego lub w biurze podróży, oraz dodania do wykazu, w dowolnej chwili, nowych rezerwacji lub rezerwacji dokonanych przed założeniem konta. Dodanie rezerwacji należy do wyłącznej odpowiedzialności Klienta i zakłada wcześniejsze uzyskanie zgody od posiadacza rezerwacji, w przypadku, kiedy nie jest nim dany użytkownik.

Zmiana rezerwacji

Niespodziewane zdarzenie? Zmiana planów? Można dokonać zmiany rezerwacji, jeśli pozwalają na to warunki posiadanej taryfy oraz jeśli jej wymogiem jest dokonanie płatności z góry. Funkcja ta jest do Pani/Pana dyspozycji 24 godziny na dobę na www.flytap.com, w Strefie Klienta Pani/Pana Konta TAP, lub za pomocą naszej aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Szybszy i sprawniejszy proces rezerwacji

Przyśpieszyliśmy i usprawniliśmy proces rezerwacji poprzez wcześniejsze wypełnienie Pani/Pana danych oraz danych oferty promocji, spersonalizowanych zgodnie z Pani/Pana preferencjami oraz profilem.

Dokonując transakcji na stronach internetowych TAP Air Portugal, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z części poświęconej rezerwacjom wyłącznie w celu dokonywania zgodnych z prawem rezerwacji lub zakupów, dla siebie lub dla trzeciej strony, jeśli posiada na to zgodę lub jest to przewidziane przez prawo.

Dopuszcza się korzystanie z karty kredytowej lub debetowej, jeśli Użytkownik jest jej właścicielem oraz jest w wieku, w którym dopuszcza tego prawo. Jeśli Użytkownik nie jest właścicielem karty kredytowej lub debetowej, korzystanie z niej wiąże się z otrzymaniem przez Użytkownika odpowiedniej zgody. Właściciel karty kredytowej lub debetowej jest, w każdej chwili, odpowiedzialny za dopełnienie płatności dokonanych za pomocą jego karty.

Użytkownik nie powinien w żaden sposób ingerować w działanie operacyjne i funkcjonalność obszaru poświęconego rezerwacjom, ani żadnego innego obszaru znajdującego się na stronach internetowych TAP Air Portugal.

Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu i jest odpowiedzialny za całkowite wydatki, wszelkie prowizje, opłaty lub inne koszty, które mogą pojawić się w związku z korzystaniem ze stron internetowych i/lub ich systemów oraz obszarów poświęconych rezerwacjom i zakupom.

Rezerwacja dodatkowych usług

W dowolnej chwili można dodać do swojej rezerwacji lotu rezerwację dodatkowych usług oraz usług uzupełniających podróż, między innymi hotelu, rent-a-car (skonsultuj listę wszystkich usług tutaj). Można również dodać bezpośrednio do swojej rezerwacji hotel lub samochód z wypożyczalni.

Odwołanie rezerwacji, zwroty i faktury

Plan podróży uległy zmianie? Dzięki funkcji zwrotu online można odwołać swoją rezerwację lotu do 24 godzin przed wylotem i poprosić o zwrot kosztów biletu. Opcja ta jest dostępna, jeśli posiadana taryfa umożliwia dokonywanie zmian rezerwacji w najbardziej elastyczny i dostępny sposób. W zależności od warunków posiadanej taryfy można także przystąpić do wniosku o zwrot kosztów biletu.

Wybór i rezerwacja miejsc

TAP Air Portugal oferuje możliwość dokonania rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem podróży oraz podczas check-inu. Można wybrać miejsce bezpośrednio w trakcie dokonywania rezerwacji swojego lotu, w dowolnej chwili po dokonaniu rezerwacji, wchodząc na swoje Konto TAP, lub dokonując check-in online.

Rezerwowanie specjalnych posiłków

TAP Air Portugal oferuje na operowanych przez siebie lotach szeroki wybór specjalnych posiłków dla pasażerów, którzy przestrzegają określonej diety lub dostosowanych do ich preferencji.

Założenie i korzystanie z Konta TAP wiąże się z udostępnieniem danych osobowych przez Klienta – danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych związanych z nabytymi podróżami i zakupami dokonanymi na platformie TAP Store

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest TAP. Dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania założeniem i posiadaniem Konta TAP. Wszelkie dane wskazane w momencie rejestracji jako obowiązkowe są wymagane do zarządzania Kontem TAP.

Za wyrażeniem przez Panią/Pana zgody, TAP może również przetwarzać dane, do których ma dostęp, w celu określenia profilu Klienta, aby wysyłać reklamy, kampanie i promocje, dostosowane do zainteresowań i preferencji, jak również powiadomienia i ostrzeżenia, spersonalizowane na podstawie analizy profilu oraz historii zakupów.

TAP może także, za wyrażeniem zgody przez Klienta, wysyłać wiadomości marketingowe dotyczące produktów i usług TAP.

W tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez TAP przez czas aktywności Konta TAP Klienta.

W ramach założenia i posiadania Konta TAP, TAP przesyła dane osobowe podmiotom przetwarzającym (w tym podmiotom zarządzającym platformą TAP Store) do wspomnianych celów, na podstawie zawartych z nimi umów, jak również pozostałym kompetentnym, uprawnionym przez prawo podmiotom. Podmioty przetwarzające TAP mogą być zlokalizowane w państwach, które nie zapewniają, zgodnie z prawem, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W takich przypadkach TAP zapewnia, że zastosuje właściwe środki prawne i umowne, aby zapewnić ochronę i poufność danych osobowych. Klient może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zastosowanych środków w punktach 11. i 12. Polityki prywatności

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient może w dowolnej chwili poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, jak również o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, ma prawo do przenoszalności swoich danych osobowych1 lub do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu bezpośrednio za pomocą Strefy Klienta.

Dla bezpieczeństwa Klienta zmiana niektórych z danych osobowych wymaga wysłania potwierdzenia tożsamości do [wprowadzić kompetentny dział/obszar].

Poprzez wyżej wskazane środki Klient może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednakże nie stanowi uszczerbku dla przetwarzania dokonanego przez TAP przed dniem cofnięcia zgody i na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, Klient ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego kompetentnego w świetle prawa, jeżeli uznaje, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych nie jest dokonywane zgodne z prawem, na podstawie wyżej wskazanych warunków.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TAP, Klient powinien zapoznać się z naszą Polityką prywatności. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wypełniając formularz “Wykonania praw na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (PDF, 1,2MB) i wysyłając go drogą mailową na adres [email protected]. W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania formularza, zastosuj się do instrukcji podanych tutaj (PDF, 1,2MB).


1
Prawo do przenoszalności sprowadza się do prawa, posiadanego przez osobę, której dotyczą dane osobowe, do otrzymywania dotyczących jej danych osobowych oraz takich, które udostępnił odpowiedzialnemu za ich przetwarzanie podmiotowi (w tym przypadku TAP), w zorganizowanej formie, w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu automatycznego formacie, jak również do prawa do przekazania takich danych osobowych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie, przy czym takich działań nie może uniemożliwić podmiot odpowiedzialny, któremu zostały one wcześniej udostępnione. Jeśli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada także prawo, aby zostały one bezpośrednio przekazane pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ich przetwarzanie.

Poprzez swoje Konto TAP posiada Pani/Pan możliwość dołączenia do Programu TAP Miles&Go. W takim przypadku, dane dostępowe Konta TAP wystarczą, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Programu TAP Miles&Go. Prosimy zapoznać się z Regulaminem Programu TAP Miles&Go.

najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.