SPECJALNE POTRZEBY

Opieka medyczna

TAP oferuje specjalne usługi dla pasażerów wymagających opieki medycznej.

Poinformuj nas o swoich problemach ze zdrowiem, a udzielimy Ci odpowiedniej pomocy podczas podróży


Wygoda naszych pasażerów jest dla nas bardzo ważna, nawet jeśli wymaga zapewnienia im usług specjalnych.

Sprawdź, jakie usługi i specjalną opiekę świadczymy dla naszych pasażerów.

MEDA — Problemy zdrowotne, jak je zgłaszać?

Za pasażera z problemem zdrowotnym uważa się osobę, która z uwagi na stan zdrowia wymaga pomocy osób trzecich lub specjalnej osobistej asysty.

W takim przypadku konieczne jest:
  1.  Wypełniony, podpisany i podbity (naklejka lub pieczątka) przez lekarza danego pasażera formularz MEDIF, w którym opisana jest diagnoza. Formularz można pobrać tutaj (PDF, 0.1 MB, EN). Wypełniony druk należy przesłać faksem pod numer: (+351) 21 841 5880 lub na adres e-mail: medical.cases@tap.pt (podany e-mail przeznaczony jest jedynie do komunikacji w sprawach dotyczących formularza MEDIF, wszelkie inne wiadomości będą ignorowane);
  2. Zamówienie asysty specjalnej – należy wypełnić formularz dostępny tutaj (PDF, 0.1 MB, EN).  

Po uzyskaniu powyższych informacji, zostaną one poddane analizie przez lekarza linii lotniczych TAP w celu zapewnienia opieki jak najlepiej dopasowanej do przypadku. 

Rezerwacji usługi należy dokonać na co najmniej 48 godzin przed podróżą. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie zagwarantować asysty.

Złamania

Ciśnienie wewnątrz kabiny samolotowej jest niższe niż na powierzchni ziemi. Czynnik ten nie wpływa na większość pasażerów, ale w przypadku niektórych osób cierpiących na problemy zdrowotne należy go mieć na uwadze.


Takim przykładem mogą być pasażerowie z kontuzjami kończyn (np. złamaniami) wymagającymi unieruchomienia gipsem. Aby móc podróżować samolotem z taką kontuzją, należy uzyskać pozwolenie lekarskie. Lekarz pasażera musi wypełnić formularz, który następnie należy przesłać do linii lotniczych TAP pod podany numer faksu lub na adres e-mail. Formularz do pobrania:

Aby zapobiec problemom z krążeniem oraz dyskomfortowi, gips powinien zostać zdjęty (jeśli założono go do 48 godzin przed wylotem).

W niektórych przypadkach konieczny jest wózek inwalidzki, aby umożliwić przemieszczenie się do samolotu. Pasażer może potrzebować także dodatkowej przestrzeni.

Samoloty A319, A320 i A321

Pasażerowie z nogą unieruchomioną poniżej kolana.

Pasażerowie z całkowicie unieruchomioną nogą, łącznie z kolanem.

Niezależnie od czasu trwania lotu - Zakup dwóch dodatkowych miejsc: pasażer opiera się tułowiem o kadłub i układa unieruchomioną nogę na pozostałych dwóch miejscach. Jeśli kontuzja dotyczy prawej strony ciała, pasażerowi przyznawane jest miejsce po lewej stronie, i analogicznie w przypadku drugiej strony.

Samoloty A330

Pasażerowie z nogą unieruchomioną poniżej kolana.

Pasażerowie z całkowicie unieruchomioną nogą, łącznie z kolanem.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi zapobiegania problemom zdrowotnym, które można znaleźć tutaj.
 


Nosze

Przewóz pasażera w stanie wymagającym użycia noszy podlega następującym zasadom:

  • Jeśli wymagają tego dane linie lotnicze, pasażer musi przebywać pod opieką lekarza lub personelu medycznego;
  • Nie ma możliwości rezerwacji miejsca na liście oczekujących;
  • W przypadku utrudnień na trasie, opłatę za przejazd karetki transportującej pasażera z jednego samolotu do drugiego pokrywa pasażer.

Rezerwacja powinna zawierać:

  • Dane karetki odbierającej pasażera w miejscu międzylądowania/wejścia/zejścia z pokładu (firma/szpital, z którego wyjeżdża/do którego się udaje);
  • Dane kontaktowe pasażera lub osoby towarzyszącej w miejscu przyjęcia na pokład.
Na pasażerze spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkiego dodatkowego wyposażenia wymaganego przez linie lotnicze TAP.Tlen

Pasażer, który podczas lotu potrzebuje podawania tlenu, powinien podróżować w towarzystwie osoby mogącej udzielić mu odpowiedniej pomocy – lekarza lub innego personelu medycznego.

Jeśli jednak pasażer jest w stanie wykonać wszystkie niezbędne czynności samodzielnie, może podróżować bez osoby towarzyszącej. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia od służb medycznych.

Nie jest dozwolone stosowanie tlenu dostarczonego przez samego pasażera; za jego podawanie nie mogą być też odpowiedzialni członkowie załogi samolotu.

TAP ma do dyspozycji 2 rodzaje butli tlenowych:
  • duże: 3 l/min oraz 7 l/min
  • małe: 2 l/min oraz 4 l/min
Wszystkie butle zaopatrzone są w maski występujące w jednym rozmiarze. 
Nie posiadamy masek dla dzieci poniżej 2 roku życia.

Korzystanie z tej usługi jest odpłatne.

Prosimy o kontakt, jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji.

Przenośny koncentrator tlenu (POC) oraz aparat do wspomagania oddychania (CPAP)

Linie lotnicze TAP dopuszczają przewożenie na pokładzie urządzeń POC oraz CPAP (stosowanych w przypadku bezdechu), jeśli stan pasażera wymaga ich stosowania.

Należy jednak wcześniej skontaktować się z Centrum Obsługi TAP, i uzyskać informacje o szczegółowych warunkach dotyczących wybranego lotu.