SPECJALNE POTRZEBY

Pasażerowie niesłyszący

Specjalna usługa, której celem jest zapewnienie komfortowej podróży pasażerom z upośledzeniem słuchu.

Na czym polega usługa asysty?

Nasz personel udzieli wszelkiego wsparcia, aby Twoja podróż przebiegła bezproblemowo.

Jeśli posiadasz kartę TAP/Star Alliance Gold lub podróżujesz w klasie biznesowej, skorzystaj z naszej specjalnej usługi odprawy Premium.

 • 3 godziny/1,5 godziny Przed planowanym wylotem w przypadku podróży międzykontynentalnych
 • 2 godziny/1,5 godziny Przed planowanym wylotem w przypadku podróży w obrębie Europy i danego kraju

Jak dokonać rezerwacji?

Abyśmy mogli zapewnić jak najlepszą obsługę, prosimy o podanie informacji o stopniu upośledzenia oraz jakiego rodzaju pomoc będzie potrzebna.
 
W tym celu wystarczy wypełnić formularz „Zamówienie asysty dla osób niepełnosprawnych” – dostępny tutaj.

Odprawa

Dla swojej wygody możesz skorzystać z usługi odprawy dostępnej na urządzeniach mobilnych i przez internet. W większości wypadków jest ona możliwa na 36 godzin przed planowanym wylotem. Szczegółowe informacje tutaj.

Przepisy prawne dotyczące pasażerów niepełnosprawnych

Przepisy dotyczące lotów do i z USA

TAP przestrzega przepisów prawa USA w kwestii równouprawnienia wszystkich osób podróżujących do oraz z tego kraju drogą lotniczą.

Kopia dokumentu jest dostępna w punktach obsługi TAP na lotniskach w Lizbonie, Porto, Newark oraz Miami. 
Można również poprosić o udostępnienie kopii rozporządzenia bezpośrednio w amerykańskim Departamencie ds. Transportu – (US Department of Transportation):

 • Drogą telefoniczną
  Będąc na terenie USA możesz skorzystać z darmowej linii dla niepełnosprawnych pasażerów:
 • Drogą telefoniczną
  W Urzędzie ds. Ochrony Praw Pasażerów Podróżujących Drogą Lotniczą (Aviation Consumer Protection Division): 202-366-2220 (połączenie głosowe) lub 202-366-0511 (TTY – połączenie dla osób niesłyszących)
 • Na stronie internetowej
  Urząd Ochrony Praw Pasażerów Podróżujących Drogą Lotniczą (PDF, 0.1MB, EN) - DOT, 14 CFR Part 382 ACAA, "Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel; Final Rule"
 • Pisemnie
  Urząd ds. Ochrony Praw Pasażerów Podróżujących Drogą Lotniczą: Aviation Consumer Protection Division C-75, U.S. Department of Transportation 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432 Washington, DC 20590, EUA.