SPECJALNE POTRZEBY

Problemy zdrowotne

Radzimy naszym pasażerom, w jaki sposób powinni postępować przed i w trakcie podróży jeśli mają na problemy ze zdrowiem.

Zdrowie zawsze na pierwszym miejscu

Jeśli masz problemy zdrowotne, koniecznie poinformuj o tym TAP, tak abyśmy mogli zapewnić Tobie jak najlepszą obsługę.
 
Poniżej przedstawiamy kilka porad, jak postępować w przypadku problemów ze zdrowiem.

Leki

  1. Jeśli przyjmujesz leki w zastrzykach (np. insulinę) i masz zamiar udać się w podróż do państwa, w którym lek może nie być powszechnie dostępny, pamiętaj, aby zabrać niezbędne akcesoria i zapas leku wystarczający na czas podróży i pobytu. Miej także przy sobie odpowiednie zalecenia od lekarza, najlepiej w formie pisemnej.
  2. Zawsze przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza, nie przerywając cyklu leczenia. W tym celu leki przewoź zawsze w bagażu podręcznym.

Konieczne jest przedstawienie zgody lekarza na podróż samolotem w następujących przypadkach:

 • Założony gips lub szyny unieruchamiające;
 • Przewlekłe choroby serca (np. dusznica bolesna, niewydolność serca);
 • Przewlekłe choroby dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, rozedma płuc);
 • Niedawno przebyty ostry zawał mięśnia sercowego;
 • Niedawno przebyty udar mózgu;
 • Aktywna lub niewyleczona choroba zakaźna;
 • Niedawna hospitalizacja;
 • Niedawno przebyta operacja w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, czaszki lub operacja oczu;
 • Konieczność transportu na noszach;
 • Konieczność przebywania pod opieką medyczną, pielęgniarską lub innego personelu medycznego;
 • Konieczność podłączenia do aparatu tlenowego lub innego urządzenia medycznego na pokładzie;
 • Ciąża z komplikacjami lub powyżej 36 tygodnia, albo 32 tygodnia, jeśli jest to ciąża mnoga;
 • Gorączka, utrzymujący się kaszel lub wymioty;
 • Cukrzyca lub epilepsja z niedawno występującymi powikłaniami;
 • Duszności podczas chodzenia po schodach;
 • Plamy na skórze mogące świadczyć o chorobie zakaźnej;
 • Zdezorientowanie, nieodpowiednie zachowanie sugerujące spożycie alkoholu lub użycie narkotyków;
 • Wszelkie choroby o nieprzewidywalnych skutkach lub takie, które mogą się nasilać podczas podróży;
 • Stan fizyczny lub psychiczny, który może być niebezpieczny lub powodować dyskomfort u innych pasażerów (z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu).

Należy zwrócić się do linii lotniczych o wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia podróży lotniczej (MEDIF). W tym celu należy dostarczyć liniom lotniczym druk MEDIF (ang. Medical Information for Fitness to Travel) (część 2) (PDF, 0.1Mb, en) – można go pobrać tutaj, odpowiednio wypełniony przez lekarza prowadzącego.

Dokument zostanie przeanalizowany przez lekarza linii lotniczych TAP, który następnie poinformuje, czy dana osoba może odbyć podróż, a jeśli tak, jakie warunki musi spełnić.


Wypełniony formularz MEDIF należy przesłać faksem pod nr:

 • (+351) 21 841 5880
 • Lub na adres e-mail: medical.cases@tap.pt
  (podany e-mail przeznaczony jest jedynie do komunikacji w sprawach dotyczących formularza MEDIF, wszelkie inne wiadomości będą ignorowane).

Aby móc podróżować samodzielnie, pasażer musi:

 • Być w stanie samodzielnie oddychać, tj. bez konieczności podawania dodatkowego tlenu;
 • Samodzielnie spożywać posiłki;
 • Być w stanie przemieścić się z fotela na wózek inwalidzki;
 • Komunikować się z załogą samolotu i wykonywać jej zalecenia oraz instrukcje;
 • Być w stanie samodzielnie korzystać z toalety;
 • Przyjmować samodzielnie leki.

Pasażer zobowiązany jest podróżować w asyście innej osoby, jeśli nie jest w stanie:

 • Samodzielnie odpiąć pasów bezpieczeństwa, opuścić swojego miejsca i dotrzeć do wyjścia awaryjnego;
 • Samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową;
 • Bez pomocy założyć maskę z tlenem;
 • Zrozumieć instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych wskazań czy zaleceń wydawanych przez załogę w nagłych wypadkach.
Dowiedz się więcej na temat zakresu opieki medycznej oferowanej przez TAP tutaj.