Booking management

Zasady zwrotu pieniędzy

Informacje o zasadach anulowania rezerwacji i zwrotów w TAP Air Portugal.

Zwroty pieniędzy

Jeśli plany podróży ulegną zmianie, można szybko i łatwo poprosić o zwrot pieniędzy za bilety na stronie zwrotów TAP.

Zwroty będą przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danej taryfy, które można znaleźć tutaj.

Można poprosić o zwrot pieniędzy przy każdej taryfie, która na to pozwala. W zależności od zasad zakupionej taryfy, może zostać naliczona kara za zwrot, która zostanie potrącona z ceny biletu.

Zasady zwrotu mogą się różnić w zależności od rynku, na którym bilet został wydany.

Jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony za pośrednictwem flyTAP, opłata za zwrot nie zostanie pobrana. Jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony za pośrednictwem naszego Centrum Obsługi lub punktu sprzedaży, będzie miała zastosowanie opłatą manipulacyjną w wysokości 30 EUR (40 USD lub 50 CAD)* za każdy bilet, niezależnie od kosztu danego produktu TAP.

* W przypadku biletów wystawionych w innej walucie, kwota zostanie przeliczona według kursu z dnia złożenia wniosku.

Jeśli lot został odwołany przez TAP, można zażądać pełnego zwrotu zapłaconej kwoty:

  • w formie kuponu z premią 10% lub
  • za pomocą pierwotnej metody płatności (bez premii). 

 

Zwroty w ciągu pierwszych 24 godzin

Niezależnie od wybranej taryfy, wszelkie żądania zwrotu wniesione w ciągu 24 godzin od zakończenia rezerwacji (w tym za pośrednictwem flyTAP) będą podlegać opłacie manipulacyjnej w wysokości 30 EUR (w przypadku lotów kontynentalnych) lub 45 EUR (w przypadku lotów międzykontynentalnych).

Zwroty będą przetwarzane jako kupony, po odliczeniu powyższej kwoty opłaty.

Kuponów tych nie można wymienić na pieniądze i należy je wykorzystać w ciągu jednego roku od zakupu biletów TAP. 

Jeśli wniosek o zwrot kosztów zostanie złożony w ciągu 24 godzin od zakończenia rezerwacji i po odlocie danego lotu (nie stawienie się), będą miały zastosowanie zasady odpowiednie dla danej taryfy.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Jeśli bilet został wystawiony wcześniej niż 48 godzin temu, wniosek o zwrot pieniędzy można złożyć na stronie: flytap.com w sekcji: Zarządzaj rezerwacją > Poproś o zwrot środków. Na tej samej stronie można zapoznać się z warunkami żądania zwrotu płatności. W przypadku biletów wystawionych mniej niż 48 godzin temu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub biurem podróży, w którym dokonano płatności.

Tak. Można to zrobić tutaj.

Status zwrotu można sprawdzić pod adresem flytap.com, w sekcji: Zarządzaj rezerwacją — Poproś o zwrot środków.
Tak. Można wystąpić o zwrot płatności nawet po częściowym wykorzystaniu biletu. Wniosek o zwrot należy złożyć tutaj.
Jeśli otrzymał/a Pan/Pani zwrot płatności w formie vouchera, a mógł/mogła Pan/Pani otrzymać go w gotówce, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu sprawdzenia, czy voucher kwalifikuje się do przedłużenia ważności. Jeśli tak, nasz zespół przedłuży ważność vouchera.
Jeśli kwota zwrotu jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. W przypadku potwierdzenia pomyłki w kwocie możliwe jest wystąpienie o korektę.
Status zwrotu można sprawdzić tutaj. Jeśli status zwrot to: „W trakcie sprawdzania”, proszę poczekać na zakończenie procesu zwrotu. Jeżeli proces sprawdzania zwrotu został zakończony, kwota podlegająca zwrotowi zostanie wkrótce udostępniona. Proszę skontaktować się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej, aby potwierdzić datę płatności. 
Jeśli rezerwacja dotyczy kilku pasażerów, należy złożyć oddzielny wniosek o zwrot środków dla każdego pasażera. 
Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać odpowiednie wskazówki. 
W ciągu 24 godzin po wystawieniu biletu można zażądać zwrotu w postaci vouchera. Opłata za wydanie zwrotu zostanie odjęta od kwoty biletu. 
Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy w zwróceniu się o zwrot płatności za bilet. 
O zwrot mil należy wystąpić za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta