Varsóvia

De nome oficial miasto stołeczne Warszawa