Dokumenty

Podróż do USA

Sprawdź warunki obowiązujące dla podróży do Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się, jak możesz uzyskać pozwolenie i wszelkie niezbędne dokumenty.
Pasażerowie podróżujący do Stanów Zjednoczonych i zwolnieni z obowiązku wizowego, muszą wcześniej złożyć wniosek o zezwolenie na podróż. 

Dowiedz się, na jakiej zasadzie działa program zwolnienia z obowiązku wizowego, jak zorganizować podróż i gdzie wystąpić o takie zwolnienie. 

Zwracamy uwagę, że osoby, które nie posiadają takiego zezwolenia (lub wizy) nie zostaną wpuszczone do kraju.

Elektroniczny System Zezwoleń na Podróż (ESTA)

Jeżeli posiadasz paszport jednego z tych krajów wydany po 2001 r., musisz złożyć wniosek o elektroniczne zezwolenie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Zezwoleń na Podróż każdorazowo, kiedy udajesz się do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Aby uzyskać pozwolenie, wystarczy przejść na tę stronę i wypełnić formularz. Należy to zrobić nie później niż na trzy dni przed podróżą. Aby uniknąć nieprzewidzianych komplikacji, można wystąpić o zezwolenie jeszcze przed zarezerwowaniem biletu.

Od dnia 20 marca 2010 r., linie lotnicze przewożące do Stanów Zjednoczonych pasażerów nie posiadających zezwolenia będą jednakowoż ponosić związane z tym konsekwencje.
W związku z tym TAP zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na pokład pasażerom nie spełniającym niniejszych warunków, dopóki nie spełnią postawionych wymagań.

Procedura

  1. Prosimy wejść na stronę ESTA i wypełnić formularz danych osobowych.
  2. Po uzyskaniu zezwolenia na podróż, wydrukuj dokument i miej go razem z paszportem do okazania przywyjeździe z Portugalii lub w czasie kontroli granicznej w USA.
  3. Jeżeli system udzieli odpowiedzi „Podróż niedozwolona”, pasażer powinien zwrócić się o wydanie wizy nieimigracyjnej w najbliższym konsulacie USA lub w Ambasadzie w Lizbonie.
  4. Jeżeli system odpowie „Oczekiwanie na zezwolenie” należy wrócić na stronę w ciągu 72 godzin, aby uzyskać ostateczną odpowiedź.
  5. Zezwolenia są ważne przez dwa lata od dnia otrzymania i umożliwiają wielokrotny wjazd do USA. Jeżeli w międzyczasie Twój paszport utraci ważność, konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

Więcej informacji możesz uzyskać tutaj:

Ambasada Portugalii w USA - Wizy do USA.

Strona rządowa USA - Program zwolnienia z obowiązku uzyskania wizy

Program zwolnienia z obowiązku uzyskania wizy

Pasażerowie udający się do Stanów Zjednoczonych Ameryki z wizytą turystyczna lub w interesach, na okres nie dłuższy niż 90 dni, są zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy jeżeli są obywatelami jednego z niżej wymienionych krajów:
Andorra Japan
Australia Latvia
Austria Liechtenstein
Belgium Lithuania
Brunei Luxembourg
Chile Malta
Czech Republic Monaco
Denmark New Zealand
Estonia Norway
Finland Portugal
France Republic of Korea
Germany San Marino
Greece Singapore
Holland Slovakia
Hungary Spain
Iceland Sweden
Ireland Switzerland
Italy United Kingdom*

*British citizens only without permanent residence restrictions in England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Channel Islands and Isle of Man.

For more information on Visa Exemption visit the U.S. Customs and Border Protection website