Bagaż na pokładzie

Broń i amunicja

Zapoznaj się z warunkami bezpiecznego przewozu broni i amunicji.

Transport broni i amunicji

Przewóz broni palnej w samolotach TAP jest dozwolony wyłącznie w przypadku broni przeznaczonej do własnego użytku w celach sportowych lub łowieckich. Ta usługa przewozu wymaga okazania wszystkich niezbędnych licencji i zezwoleń oraz musi zostać zgłoszona i potwierdzona przed przybyciem na lotnisko.

Jeżeli planujesz podróżować z bronią, prosimy zaznajomić się z poniższymi warunkami przewozu i zachowania bezpieczeństwa.

  • Nie jest dozwolony przewóz broni i amunicji w kabinie
  • Rozładowaną, rozmontowaną i właściwie opakowaną broń należy oddać przy odprawie
  • Upewnij się, że posiadasz kompletną dokumentację dotycząca broni (książeczka, zezwolenie na posiadanie i używanie broni)
  • Broń i amunicja zawierające pociski wybuchowe nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym
  • Amunicja nie może być przewożona w ilości większej niż 5 kg/11 lbs na pasażera
  • Dozwolony jest transport amunicji małego kalibru, bez pocisków wybuchowych.
  • Amunicja powinna znajdować się w solidnym opakowaniu: z drewna, metalu lub włókien, chroniącym przed uderzeniami oraz nie pozwalającym na przemieszczanie się zawartości wewnątrz.

Przewóz broni palnej w celach handlowych (eksport/import) jako bagażu rejestrowanego nie jest możliwy i musi być wykonywany jako przewóz cargo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie usług TAP Valuable na stronie internetowej TAP Air Cargo.

Tutaj można zobaczyć pełną listę przedmiotów i artykułów zabronionych w kabinie i ładowni.

Specjalne warunki przewozu

Warunki przewozu broni są różne w różnych państwach.

Portugalia

Lizbona 
• W celu weryfikacji pozwolenia na broń pasażer powinien skontaktować się z PSP (policją) na stanowisku kontroli bezpieczeństwa znajdującym się w strefie przylotów.
• Kontakt — lotnisko 218 413 700, numer wewnętrzny 21492.

Porto 
• W celu weryfikacji pozwolenia na broń pasażer powinien skontaktować się z PSP (policją) na stanowisku kontroli bezpieczeństwa, znajdującym się na 3. piętrze strefy odlotów (obok wejścia do strefy prześwietleń).
• Dostępność 24/7 i kontakt — lotnisko 229 432 400, numer wewnętrzny 43228/29.

Pozostałe lotniska krajowe
• Na lotnisku należy skontaktować się z PSP (policją).

Wielka Brytania

Transport broni palnej, zarówno w bagażu, jak i w ładowni towarowej, do/z Wielkiej Brytanii zostaje zawieszony od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Szwajcaria

Zabroniony jest transport broni i amunicji uznawanych za „uzbrojenie wojenne” z, do i przez teren Szwajcarii.

Brazylia

Jeśli planujesz podróż i chcesz uzyskać informacje na temat zasad transportu broni i amunicji do oraz z Brazylii, powinieneś odwiedzić stronę policji federalnej znajdującą się pod tym adresem (strona dostępna tylko w wersji brazylijskiej języka portugalskiego).
Для официальных поездок с участием национальных сил безопасности применяются специальные правила. В таких случаях необходимо связаться с TAP.


Odprawa i koszty transportu

Pasażer powinien dokonać odprawy o 2 godziny wcześniej w porównaniu do zwyczajowo przyjętego czasu.

Koszty transportu
tego sprzętu zależą od trasy i są dodawane przy obydwu metodach wyliczania bagażu: Concept of Weight1 i Concept of Pieces2. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem:

Loty krajowe,  Europa, Maroko, Tunezja, Izrael i loty między Akrą a São Tomé Loty międzykontynentalne3 Do / Z Dominikany
75 EUR / 95 USD / 114 CAD 110 EUR / 138 USD / 165 CAD 130 EUR / 165 USD / 195 CAD
15.000 mil 22.000 mil 26.000 mil
1Stosowany, gdy opłata za bagaż jest obliczana na podstawie całkowitej wagi przedmiotów przewożonych przez pasażera.
2Liczba sztuk bagażu przewożonego przez pasażera. System stosuje się dla całej sieci TAP.
3Z wyjątkiem lotów do / z Dominikany.
Płatność za dodatki za pomocą mil jest możliwa tylko online, podczas dokonywania rezerwacji na stronie flytap.com lub za pośrednictwem opcji Zarządzaj rezerwacją.