Dokumenty

Podróż do Brazylii

Sprawdź obowiązujące przepisy w zakresie zgłaszania i przewozu waluty krajowej i zagranicznej.

Przepisy dotyczące zgłoszenia i przewozu krajowej i zagranicznej waluty 

ROZPORZĄDZENIE nr 2.524 (PDF, 0.08MB, PT)

BANK CENTRALNY BRAZYLII (pt. Banco Central do Brasil), na podstawie art. 9 ustawy nr 4.595 z dnia 31 grudnia 1964 r., ogłosił, że KRAJOWA RADA MONETARNA, na posiedzeniu w dniu 30 lipca 1998 r., oraz na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy nr 9.069 z dnia 30 czerwca 1995 r., UCHWALIŁA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 – Osoby fizyczne wjeżdżające do lub wyjeżdżające z kraju, i będące w posiadaniu środków pieniężnych w walucie krajowej lub obcej, których wartość przekracza kwotę 10 000,00 BRL (dziesięciu tysięcy reali brazylijskich) lub jej równowartość w innych walutach – zgodnie z postanowieniami art. 65 ustęp 1 punkt III ustawy nr 9069/95 – muszą złożyć we właściwej terytorialnie jednostce Federalnego Urzędu Skarbowego deklarację dotyczącą wartości przewożonej gotówki, czeków i czeków podróżnych, według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Podróżni wyjeżdżający z kraju, będący w posiadaniu gotówki, czeków i czeków podróżnych, których wartość przekracza kwotę określoną w niniejszym rozporządzeniu, mogą zostać wezwani do złożenia w terminie ustalonym przez Federalny Urząd Skarbowy:

  1. dowodu zakupu waluty obcej w uprawnionym banku lub w innej instytucji prowadzącej działalność wymiany walut w kraju, w kwocie równej lub wyższej od zadeklarowanej, lub
  2. deklaracji złożonej w oddziale Federalnego Urzędu Skarbowego w momencie wjazdu do kraju i dotyczącej środków pieniężnych o wartości równej lub wyższej od posiadanej, lub
  3. dokumentu potwierdzającego otrzymanie gotówki i/lub czeków podróżnych płatnych w obcej walucie na nazwisko podróżnego lub za pomocą międzynarodowej karty kredytowej w przypadku cudzoziemca albo obywatela brazylijskiego zamieszkałego za granicą odbywającego podróż po kraju.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Banku Centralne.