Podróżowanie z dzieckiem

Dzieci podróżujące bez opiekuna

Dowiedz się w jaki sposób Twoje dziecko może podróżować bez opiekuna na pokładzie samolotu TAP. Zapoznaj się z naszymi warunkami i wybierz najlepsze rozwiązanie.

Osoby małoletnie podróżujące bez opiekuna

Warunki przyjęcia różnią się w zależności od wieku dziecka.
 • TAP nie zezwala na podróż dzieciom w wieku poniżej 5 lat, jeśli są one bez opieki;
 • Dzieci w wieku poniżej 2 lat muszą podróżować zawsze w towarzystwie osoby dorosłej. Towarzysząca osoba dorosła musi mieć co najmniej 18 lat i być w stanie zająć się dzieckiem w czasie całego lotu, w tym również podczas odprawy i wszelkich formalności związanych z kontrolą;
 • Pasażer, który ma co najmniej 16 lat może towarzyszyć dziecku w wieku od 5 do 11 lat pod warunkiem, że będzie w stanie zająć się dzieckiem w trakcie całej podróży, tj. podczas przyjmowania oraz podczas wszelkich czynności związanych z odprawą i innymi formalnościami lotniskowymi;
 • Dzieci w wieku od 2 do 4 lat(włącznie) mogą podróżować w towarzystwie innego pasażera w wieku od 12 do 15 lat pod warunkiem, że w wypadku obojga przestrzegane są procedury dotyczące podróży osób małoletnich bez opieki;
 • Pasażerowie w wieku od 5 do 11 latpodróżujący samodzielnie są zawsze traktowani jako osoby niepełnoletnie bez opieki;
 • Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletni w wiekuod 12 do 17 latwłącznie mogą w drodze wyjątku być zarejestrowani jako osoby małoletnie podróżujące bez opieki;
 • Dzieci podróżujące w kabinie innej klasy niż dorośli są również uważane za osoby niepełnoletnie bez opieki;
 • Nie ma możliwości rezerwacji miejsca na liście oczekujących;
 • Przy zamawianiu lub potwierdzaniu rezerwacji dla osoby małoletniej bez opieki wymagane jest podanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numer telefonu i adres) osób, które odprowadzą dziecko na lotnisko i odbiorą je po przylocie.
 • Usługa „Małoletni bez opieki” (UMNR) nie jest dostępna, gdy podczas lotów łączonych w planie jest przesiadka w nocy.Rezerwacje i taryfy

Aby zarezerwować bilet dla dziecka, które ma podróżować samodzielnie, należy skontaktować się z Centrum Obsługi TAP, które pomoże prawidłowo przeprowadzić całą procedurę.

Po dokonaniu rezerwacji dla osoby małoletniej podróżującej bez opieki i jej potwierdzeniu, należy przekazać liniom lotniczym TAP imię, nazwisko i odpowiednie dane kontaktowe (nr telefonu i adres) osób, które odprowadzą dziecko na lotnisko i odbiorą je po przylocie.

Nie ma możliwości rezerwacji miejsca na liście oczekujących.

W przypadku rezerwacji biletu dla osoby małoletniej podróżującej bez opieki obowiązują następujące opłaty dodatkowe:

  Lot bezpośredni Z lotem łączonym
Loty krajowe 65 EUR / 77 USD / 92 CAD  65 EUR / 77 USD / 92 CAD
Europa, Maroko, Tunezja i loty między Akrą a São Tomé 90 EUR / 112 USD / 142 CAD 100 EUR / 124 USD / 157 CAD
Loty międzykontynentalne 130 EUR / 165 USD / 195 CAD 150 EUR / 185 USD / 235 CAD
Do / Z Dominikany
155 EUR / 191 USD / 242 CAD 185 EUR / 228 USD / 289 CAD

1Z wyjątkiem lotów do/z Dominikany.
Opłaty pobierane są w następujący sposób: 
 • Za dzieci w wieku od 5 do 11 lat podróżujące samodzielnie;
 • Za każde dziecko podróżujące bez opieki;
 • Za lot w jedną stronę*;
 • Za młodzież w wieku od 12 do 17 lat, jeśli rodzice lub opiekunowie prawni zamówili usługę dla niepełnoletnich bez opieki.

 * w jedną stronę – lot tylko „tam" lub tylko „z powrotem".

Przepisy prawne dotyczące osób niepełnoletnich

Wjazd i opuszczenie terytorium kraju przez osoby niepełnoletnie powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa portugalskiego.

Małoletni cudzoziemcy urodzeni w Portugalii

Małoletni cudzoziemcy urodzeni w Portugalii mają taki sam status rezydenta jak którykolwiek z rodziców.

W celu ubiegania się o pozwolenie na pobyt, jeden z rodziców musi złożyć stosowny wniosek w ciągu sześciu miesięcy od momentu urodzenia się dziecka.

Małoletni przyjeżdżający do Portugalii

Cudzoziemcy w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę na podróż, aby móc dostać się na teren Portugalii. 
 
Osoby małoletnie podróżujące bez opieki mogą przekroczyć granicę portugalską wyłącznie po okazaniu należycie poświadczonego wspomnianego dokumentu, lub jeśli oczekuje na nich w Portugalii ich prawny opiekun.

Małoletni wyjeżdżający z Portugalii

Nieletni opuszczający teren Portugalii, którym nie towarzyszy rodzic lub opiekun prawny, muszą okazać służbom kontroli granicznej należycie uwierzytelniony dokument ze zgodą na wyjazd udzieloną przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Małoletni z brazylijskim obywatelstwem

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem wydanym przez Krajową Radę Sprawiedliwości lub odwiedzenie strony internetowej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji na temat podróży osoby nieletniej do lub z Brazylii.

Zgoda na podróż dla osoby małoletniej:

 • Wymagana jest dla osoby małoletniej posiadającej podwójne obywatelstwo i mieszkającej poza Brazylią;
 • Dokument musi zostać poświadczony przez brazylijski konsulat. Poświadczenie podpisów przez notariusza lub adwokata w kraju zamieszkania nie jest w tym wypadku wystarczające;
 • Formularz z wyrażeniem zgody na podróż małoletniego jest także wymagany w przypadku dzieci z podwójnym obywatelstwem, które podróżują z Brazylii do innych krajów. Jeśli małoletni mieszka poza terytorium Brazylii, dokument musi być poświadczony przez konsulat brazylijski, tak jak w powyższym przypadku.

Małoletni obywatele Włoch

Dzieci w wieku poniżej 14 lat posiadające włoski paszport nie mogą podróżować same do Włoch.

Jeśli zaś podróżują z osobą niebędącą rodzicem lub opiekunem prawnym, muszą posiadać przy sobie własny paszport oraz należycie wypełniony formularz "Dichiarazione di Accompagno" (PDF, IT, 0.4MB). Dokument ten musi zostać podpisany przez obydwoje rodziców (lub opiekuna prawnego) w obecności funkcjonariusza policji.

Dokument taki można uzyskać na lokalnym posterunku policji (Questura), z wyjątkiem posterunku policji na lotnisku. Jeśli mieszkasz za granicą, możesz uzyskać ten dokument we włoskiej ambasadzie lub konsulacie.

Nieletni posiadający obywatelstwo hiszpańskie

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podróży osób małoletnich bez opieki.

Niepełnoletni bez opiekunów, którzy chcą podróżować poza terytorium Hiszpanii, oprócz konieczności przedstawienia swojego DNI oraz paszportu (ten ostatni dotyczy osób podróżujących poza strefę Schengen), musi mieć ze sobą należycie wypełnione Zezwolenie na podróż dla osób nieletnich podróżujących bez opieki, podpisane przez oboje rodziców (lub osobę będącą prawnym opiekunem). Upoważnienie to musi zostać zatwierdzone w jednej z następujących jednostek: Policja krajowa, Guardia Civil, Policja wspólnot autonomicznych, notariusze i Alcaldías.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat prosimy o odwiedzenie strony Ministerio del Interior znajdującej się pod tym adresem.